Управління якістю молока в системі антикризового управління

Автор(и)

  • О. В. Безсмертна Вінницький національний технічний університет, Вінниця
  • І. В. Шварц Вінницький національний технічний університет, Вінниця
  • Н. М. Тарасюк Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Ключові слова:

молоко, молокопродуктовий підкомплекс, криза, якість, антикризове управління, ґатунок молока, жирність

Анотація

Розглянуто особливості постачання молочної сировини на переробні підприємства. Виявлено вплив кризового стану в країні на показники якості молока. За результатами аналізу побудовано мо-дель антикризового управління якістю молока.

Біографії авторів

О. В. Безсмертна, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Канд. екон. наук, доцент кафедри підготовки менеджерів

І. В. Шварц, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Канд. екон. наук, доцент кафедри підготовки менеджерів

Н. М. Тарасюк, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Канд. екон. наук, старший викладач кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту

Посилання

1. Васильчак С. В. Виробництво молока та перспективи його розвитку / С. В. Васильчак, О. Р. Жидяк // Науковий ві-
сник НЛТУ України. — 2009. — Вип. 19.1. — С. 99—106.
2. Петренко Р. О. Економічна ефективність виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах Харківської
області / Р. О. Петренко // Вісник ХНАУ. — 2009. — № 9. — С. 42—45.
3. Шкільов О. В. Внутрішньогосподарські резерви підвищення ефективності виробництва молока / О. В. Шкільов //
Економіка АПК. — 2007. — № 9. — С. 33—36.
4. Шубравська О. В. Розвиток ринку молока і молочної продукції: світові тенденції і вітчизняні перспективи /
О. В. Шубравська, Т. В. Сокольська // Економіка і прогнозування. — 2008. — № 2. — С. 80—93.
5. Радько В. І. Управління якістю сировини – один із шляхів підвищення економічної ефективності молокопродукто-
вого підкомплексу / В. І. Радько // Економіка АПК. — 2006. — № 8. — С. 138—141.
6. Саблук П. Т. Економіка виробництва молока і молочної продукції в Україні : моногр. / П. Т. Саблук, В. І. Бойко.
— К. : ННЦ ІАЕ, 2005. — 340 с.
7. Ільчук М. М. Економічна ефективність функціонування молокопродуктового підкомплексу регіону / М. М. Ільчук,
В. І. Радько // Аграрна освіта і наука. — 2007. — Т. 8. — № 1—2. — С. 84—90.
8. Еш С. М. Система антикризового управління та методологічні підходи до її формування / С. М. Еш // Вісник
ЖДТУ. — 2012. — № 1 (59). — С. 103—107.
9. Шпичак О. М. Реальна оцінка економічного стану АПК України як необхідна передумова виходу його з кризи /
О. М. Шпичак // Економіка АПК. — 2007. — № 5. — С. 24.
10. Василенко В. О. Антикризове управління підприємством / В. О. Василенко. — К. : ЦУЛ, 2003. — 504 с.
11. Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством : теоретико-методологічні засади та практичний інстру-
ментарій / Л. О. Лігоненко. — К. : КНТЕУ, 2001. — 580 с.
12. Штангрет А. М. Антикризове управління підприємством / А. М. Штангрет, О. І. Копилюк. — К. : Знання, 2007. — 335 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 66

Опубліковано

2015-03-24

Як цитувати

[1]
О. В. Безсмертна, І. В. Шварц, і Н. М. Тарасюк, «Управління якістю молока в системі антикризового управління», Вісник ВПІ, вип. 1, с. 43–48, Берез. 2015.

Номер

Розділ

Економіка та менеджмент

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають