ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ФУНКЦІЙ В ДОСЛІДЖЕННЯХ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОКОПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Автор(и)

  • Б. Є. Грабовецький Вінницький національний технічний університет
  • Н. М. Тарасюк Вінницький національний технічний університет
  • О. В. Безсмертна Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто виробничу функцію як ефективний метод проведення факторного аналізу і прогнозування. Виявлено фактори, які впливають на обсяги виробництва молочної продукції на підприємстві та на їх основі побудовано виробничу функцію для ТОВ «Люстдорф» і, як результат, розраховано вплив кожного фактора на обсяги виробництва молочної продукції.

Біографії авторів

Б. Є. Грабовецький, Вінницький національний технічний університет

доцент, кафедра підготовки менеджерів

Н. М. Тарасюк, Вінницький національний технічний університет

доцент, кафедра підготовки менеджерів

О. В. Безсмертна, Вінницький національний технічний університет

старший викладач кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту

Посилання

1. Білий Л. А. Моделювання економічних процесів статистичними виробничими функціями / Л. А. Білий, Г. Я. Дутка
// Технічні вісті : наук. журнал. — 2011. — № 1—2. — С. 118—121.
2. Кулик А. Б. Моделювання виробничих функцій / А. Б. Кулик // Вчені записки : зб. наук. праць. — 2010. — Вип. 12.
— С. 283—288.
3. Лукашин Ю. Производственные функции в анализе мировой экономике / Ю. Лукашин // Мировая экономика и
международные отношения. — 2004. — № 1 — С. 17—27.
4. Онегіна В. М. Виробнича функція та граничний продукт праці / В. М. Онегіна // Вісник Харківського національно-
го технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. — 2012. — Вип. 125. — С. 13—19.
5. Скрипниченко М. І. Модель розширеної виробничої функції для економіки України / М. І. Скрипниченко // Бізнес
інформ : наук. журнал. — 2009. — № 2 (2). — С. 133—137.
6. Шумська С. С. Інструмент виробничої функції в дослідженні української економіки / С. С. Шумська // Економіка
та прогнозування. — № 4. — 2007. — С. 104—123.
7. Грабовецький Б. Є. Виробничі функції: теорія, побудова, використання в управлінні виробництвом : моногр. /
Б. Є. Грабовецький. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. — 137 с.
8. Мороз О. В. Виробничі функції в економічних дослідженнях на мікрорівні / О. В. Мороз, Б. Є. Грабовецький,
Ю. В. Міронова // Економічний простір : зб. наук. праць. — 2010. — № 35. — С. 112—119.
9. Шарко І. О. Застосування апарату виробничих функцій для оцінки ефективності використання ресурсного потен-
ціалу сільськогосподарських підприємств / І. О. Шарко, Ю. В. Пащенко // Інноваційна економіка : наук. журнал. — 2012.
— № 11. — С. 60—64.
10. Щербініна С. А. Дослідження розвитку будівельних підприємств регіону із застосуванням виробничої функції
Кобба–Дугласа / С. А. Щербініна // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : зб.
наук. праць. — 2010. — Серія 1. Економіка. — Вип. 3 (7). — С. 60—66.
11. Cobb C. W. Theory of production / C. W. Cobb, P. H. Dauglas // American Economic Reviw, Sypplement. — 1928. —
March. — Р. 139—165.
12. Грабовецкий Б. Е. Об оценке адекватности уравнения регрессии / Б. Е. Грабовецкий // Вестник статистики. —
1976. — № 5. — С. 58—61.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 157

Як цитувати

[1]
Б. Є. Грабовецький, Н. М. Тарасюк, і О. В. Безсмертна, «ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ФУНКЦІЙ В ДОСЛІДЖЕННЯХ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОКОПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ», Вісник ВПІ, вип. 5, с. 32–36, Жовт. 2013.

Номер

Розділ

Економіка та менеджмент

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають