МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА І ВПЛИВ РОЗМІРУ ПІДПРИЄМСТВА НА ЙОГО ЕФЕКТИВНІСТЬ

Автор(и)

  • Б. Є. Грабовецький Вінницький національний технічний університет
  • О. В. Чаплигіна Вінницький національний технічний університет
  • Л. В. Козяр Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

форми організації суспільного виробництва, концентрація, середня величина, питома вага, індекс концентрації, крива Лоренца, інтервальне групування, ефект масштабу, коефіцієнт еластичності, собівартість продукції, статті витрат, постійні витрати, змінні

Анотація

Розглянуто теоретико-методологічні аспекти концентрації виробництва у галузі сільського господарства. Наведена система показників, які характеризують розмір підприємства з метою вибору найприйнятнішого. Проаналізовано методи, що застосовуються для оцінки, рівня концентрації вироб­ництва, наведені недоліки і переваги кожного з них. Обґрунтовано механізм дії факторів, які сприяють зростанню рівня ефективності діяльності підприємства в результаті підвищення концентрації, водночас акцентована увага на те, що зазначений механізм дії має певні межі.

Біографії авторів

Б. Є. Грабовецький, Вінницький національний технічний університет

канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри підготовки менеджерів

О. В. Чаплигіна, Вінницький національний технічний університет

канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри підготовки менеджерів

Л. В. Козяр, Вінницький національний технічний університет

диспетчер центру післядипломної освіти

Посилання

1. Горняк О. В. Теоретичні підходи до вимірювання рівня концентрації та монополізації сучасних ринків / О. В. Горняк, В. В. Філіпович // Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечнікова. — 2012. — Т. 17 — Вип. 1(6). — С. 14—23.
2. Філюк В. Теоретико-методологічні засади концентрації ринків / В. Філюк // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченко — 2011. — № 123. — С. 54—58.
3. Маршалл А. Принципы экономической науки : — В 5 т. / А. Маршалл. — М. : Прогресс, 1993. — Т 1. — 416 с.
4. Тарасова В. В. Сучасні ресурси — корисний аналітичний інструмент / В. В. Тарасова // Облік і фінанси АПК. — 2010. — № 4. — С. 122—125.
5. Андрійчук В. Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств : теорія, методика, аналіз : [моногр.] / Андрійчук В. Г. — К. : КНЕУ, 2005. — 292 с.
6. Шарова Н. Концентрация сельскохозяйственного производства / Н. Шарова // Экономист. — 2005. — № 7. —
С. 52—60.
7. Пасхавер Б. Использование графика Лоренца для измерения уровня концентрации / Б. Пасхавер // Вестник статистики. — 1970. — № 2. — С. 62—65.
8. Кантор Л. М. Себестоимость в социалистической промышленности / Л. М. Кантор. — М. : Госпомиздат, 1958. — 274 с.
9. Грабовецкий Б. Е. Анализ условно-постоянных расходов в отрасли пищевой промышленности / Б. Е. Грабовецкий, О. П. Антонюк // Известия вузов СССР. Пищевая технология. — 1979. — № 6. — С. 11—13.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 203

Опубліковано

2015-12-18

Як цитувати

[1]
Б. Є. Грабовецький, О. В. Чаплигіна, і Л. В. Козяр, «МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА І ВПЛИВ РОЗМІРУ ПІДПРИЄМСТВА НА ЙОГО ЕФЕКТИВНІСТЬ», Вісник ВПІ, вип. 5, с. 41–49, Груд. 2015.

Номер

Розділ

Економіка та менеджмент

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають