ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ КОЛЕКТИВНИХ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК «ДЕЛЬФІ» ДЛЯ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ

Автор(и)

  • Ю. В. Міронова Вінницький національний технічний університет
  • Б. Є. Грабовецький Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

персонал, робоча сила, ефективність, продуктивність праці, експертні оцінки

Анотація

Проведено дослідження щодо вибору оптимального показника або групи показників оцінки ефективності використання робочої сили промислового підприємства. Результати колективних експертних оцінок дають змогу правильно оцінити ефективність персоналу підприємства та відповідно до цього формувати стратегію управління трудовим потенціалом.

Біографії авторів

Ю. В. Міронова, Вінницький національний технічний університет

аспірантка кафедри менеджменту та моделювання в економіці

Б. Є. Грабовецький, Вінницький національний технічний університет

доцент

Посилання

1. Hentze J. Personal führunglehre: Grundlagen, Funktionen and Modelle der Führung / Von Hentze J., Kammel A., Lindert K. 3. vollst überarb. Aulf. Bern; Stuttgart; Wien, 1997. — S. 44—48.
2. Witte E. Effizienz der Führung / Von A. Kieser, G. Reber. Wunderer (Hrsg.) // Handwörterbuch der Führung. 2. Aulf. Stuttgart, 1995. — S. 263—276.
3. Управление персоналом: учеб. пособие для студентов вузов / под. ред. П. Э. Шлендера. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. — 320 с. — ISBN 5-238-00909-7.
4. Пугачев В. П. Руководство персоналом: учебник / В. П. Пугачев. — М. : Аспект Пресс, 2006. — 416 с. –
ISBN5-7567-0440-Х (в пер.).
5. Дікань Л. В. Фінансовий результат підприємств: теоретичні узагальнення та прикладний аналіз : монографія /
Л. В. Дікань, О. О. Вороніна — Х. : СПД ФО Лібуркіна Л. М., 2008. — с. 83—90. — ISBN 978-966-8177-36-1.
6. Богиня Д. П. Основи економіки праці : навч. посіб. для студ. екон. спец. – 2-ге вид., стер. / Дем'ян Петрович Богиня, Олена Антонівна Грішнова. (Вища освіта ХХІ століття). — К. : Знання-Прес, 2001. — 314 с. —
ISBN 966-7767-11-6.
7. Азарова А. О. Основи економіки праці: навчальний посібник / А. О. Азарова — Вінниця: ВДТУ, 2002. — 133 с.
8. Грабовецький Б. Є. Теорія і практика прогнозування в управлінні сучасним виробництвом: бурякоцукровий ком-плекс : монографія / Б. Є. Грабовецький — Вінниця: УНІВЕРСУМ - Вінниця, 2002. — 264 с.
9. Cordon T. Report on a Longe Forecasting Study Rand Paper P-2982 / Cordon T., Helmer O. — Rand Corporation. Santa Monica, Callifornia, Sept, 1964.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 130

Опубліковано

2010-11-12

Як цитувати

[1]
Ю. В. Міронова і Б. Є. Грабовецький, «ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ КОЛЕКТИВНИХ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК ‘ДЕЛЬФІ’ ДЛЯ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ», Вісник ВПІ, вип. 4, с. 33–38, Листоп. 2010.

Номер

Розділ

Економіка, менеджмент та екологія

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають