ОЦІНКА РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ РОБІТНИКІВ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ НЕЧІТКИХ МНОЖИН

  • Ю. В. Міронова Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: ефективність праці, оцінка ефективності, персонал, нечіткі множини, функція належності

Анотація

Проведено дослідження щодо вибору оптимального методу оцінки ефективності праці робітників за умов використання як кількісних, так і якісних параметрів. Отримана модель дозволяє здійснювати оцінку рівня ефективності праці в нечітких ситуаціях, які не піддаються однозначної формалізації.

Біографія автора

Ю. В. Міронова, Вінницький національний технічний університет
аспірантка кафедри менеджменту та моделювання в економіці

Посилання

1. Харченко В. А. Економічна сутність ефекту і ефективності виробництва / В. А. Харченко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : зб. наук. праць. — Маріуполь : Вега-Принт, 2009. — С. 312—315.
2. Ротштейн А. П. Інтелектуальні технології ідентифікації: нечіткі множини, генетичні алгоритми, нейронні мережі : моног. / А. П. Ротштейн. Вінниця : Універсум–Вінниця, 1999. — С. 62. — ISBN 966-7199-49-5.
3. Заде Л. Понятие лингвистической переменной и ее применение к принятию приближенных решений / Л. Заде — М. : Мир, 1976. — 167 с.
Переглядів анотації: 99 Завантажень PDF: 89
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
Ю. В. Міронова, ОЦІНКА РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ РОБІТНИКІВ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ НЕЧІТКИХ МНОЖИН, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 42-45, Лис 2010.
Номер
Розділ
Економіка, менеджмент та екологія

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.