ПРОГНОЗУВАННЯ ПОТРАПЛЯННЯ ПРОЦЕСІВ У СТАН ВЗАЄМОБЛОКУВАННЯ

  • О. С. Савенко Хмельницький національний університет
  • С. В. Мостовий Хмельницький національний університет

Анотація

Проаналізовано життєвий цикл процесу, в комп’ютерній системі виділено граничний стан, що пе-редує стану взаємоблокування. Розроблено алгоритм прогнозування потрапляння процесів у стан взаємоблокування.

Біографії авторів

О. С. Савенко, Хмельницький національний університет
доцент, кафедра системного програмування
С. В. Мостовий, Хмельницький національний університет
асистент, кафедра системного програмування

Посилання

1. Coffman E. G. System deadlocks / E. G. Coffman, M. J. Elphick, A. Shoshani // Computing Surveys. — June 1971. —
Vol. 3, No. 2. — P. 67—78.
2. Isloor S. S. The Deadlock Problem: An Overview / S. S. Isloor, T. A. Marsland // Computer. — 1980. — Vol. 13, No. 9.
— P. 58—78.
3. Kaveh N. Deadlock detection in distribution object systems / Nima Kaveh, Wolfgang Emmerich // Software Engineering
Notes. — September 2001. — Vol. 26, No. 5. — P 44—51.
4. Confirmation of deadlock potentials detected by runtime analysis / [Saddek Bensalem, Jean-Claude Fernandez, Klaus Havelund,
Laurent Mounier] // International Symposium on Software Testing and Analysis — 2006. — P. 41—50.
5. Савенко О. С. Дослідження та аналіз блокування процесів в комп’ютерній системі / О. С. Савенко, Ю. П. Кльоц,
С. В. Мостовий // Вісник ХНУ. — 2007. — Т. 1. — № 3. — С. 248—251.
6. Таненбаум Э. Операционные системы: разработка и реализация. Класика CS / Таненбаум Э, Вудхалл А. — СПб :
Питер, 2006. — 576 с.
7. Поморова О. В. Теоретичні основи, метод та засоби інтелектуального діагностування комп’ютерних систем : мо-
ногр. / О. В. Поморова. — Хмельницький : ТОВ «Тріада-М», 2006. — 253 с.
8. Савенко О. С. Модель прогнозування стану процесів в комп’ютерній системі / О. С. Савенко, С. В. Мостовий //
Радіоелектронні і комп’ютерні системи. — 2008. — № 5(32). — С. 109—115.
Переглядів анотації: 131 Завантажень PDF: 137
Як цитувати
[1]
О. Савенко і С. Мостовий, ПРОГНОЗУВАННЯ ПОТРАПЛЯННЯ ПРОЦЕСІВ У СТАН ВЗАЄМОБЛОКУВАННЯ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 81-86, 1.
Номер
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.