МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОПОРЦІЙНОЇ ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ РЕГУЛЬОВАНИМ НАСОСОМ

  • С. В. Репінський Вінницький національний технічний університет
  • Д. О. Лозінський Вінницький національний технічний університет
  • О. О. Ланова Вінницький національний технічний університет
  • М. П. Кучеренко Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто схему розробленої системи пропорційного електрогідравлічного керування регульова-ним аксіально-поршневим насосом, яка забезпечує стабілізацію подачі насоса, характеризується висо-кою точністю і роздільною здатністю регулювання продуктивності насоса та швидкою реакцією на керуючий вплив. Побудовано нелінійну математичну модель запропонованої системи, яка розв’язується за допомогою програми MATLAB Simulink і дозволяє досліджувати систему керування як в статичних, так і в динамічних режимах.

Біографії авторів

С. В. Репінський, Вінницький національний технічний університет
доцент, кафедра технології та автоматизації машинобудування
Д. О. Лозінський, Вінницький національний технічний університет
старший викладач, кафедра технології та автоматизації машинобудування
О. О. Ланова, Вінницький національний технічний університет
студент Інституту машинобудування та транспорту
М. П. Кучеренко, Вінницький національний технічний університет
студент Інституту машинобудування та транспорту

Посилання

1. Свешников В. К. Аксиально-поршневые насосы в современных гидроприводах / В. К. Свешников // Гидравлика и
пневматика : информационно-технический журнал. — 2005. — № 18. — С. 8—12.
2. Франц Вайнгартен. Аксиально-поршневые насосы / Франц Вайнгартен // Гидравлика и пневматика : информаци-
онно-технический журнал. — 2004. — № 15. — С. 10—14.
3. Абдрахманов А. Ш. Становление отечественной гидравлики с электроуправлением / А. Ш. Абдрахманов,
П. Д. Кукиев // Гидравлика, пневматика, приводы : информационно-технический журнал. — 2011. — № 1(15). — C. 9.
4. Бурєнніков Ю. А. Система керування аксіально-поршневого регульованого насоса з профільованим вікном золот-
ника комбінованого регулятора подачі / Ю. А. Бурєнніков, Л. Г. Козлов, С. В. Репінський // Вісник Національного техні-
чного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія «Машинобудування». — 2012. — № 64. —
С. 113—118.
5. Репінський С. В. Визначення моменту опору планшайби аксіально-поршневого насоса засобами математичного
планування експерименту / С. В. Репінський // Вісник Хмельницького національного університету. — 2009. — № 5. —
С. 46—51.
Переглядів анотації: 149 Завантажень PDF: 100
Як цитувати
[1]
С. Репінський, Д. Лозінський, О. Ланова, і М. Кучеренко, МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОПОРЦІЙНОЇ ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ РЕГУЛЬОВАНИМ НАСОСОМ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 105-109, 1.
Номер
Розділ
Машинобудування і транспорт

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)