ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УСТАНОВОК СИМЕТРУВАННЯ НАВАНТАЖЕНЬ

  • О. В. Бабенко Вінницький національний технічний університет
  • М. В. Хурцилава Вінницький національний технічний університет
  • А. В. Гадай Луцький національний технічний університет

Анотація

Обґрунтовано доцільність комплексного керування компенсаційною симетрувальною устано-вкою і симетрувальним трансформатором зі схемою з’єднання обмоток «трикутник/зигзаг», в результаті чого забезпечується ефективне симетрування навантажень за умов несиметрії джерела напруг.

Біографії авторів

О. В. Бабенко, Вінницький національний технічний університет
доцент, кафедра електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту
М. В. Хурцилава, Вінницький національний технічний університет
студентка, кафедра електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту
А. В. Гадай, Луцький національний технічний університет
доцент кафедри електропостачання

Посилання

1. Кузнецов В. Г. Снижение несимметрии и несинусоидальности напряжений в электрических сетях / В. Г. Кузнецов,
А. С. Григорьев, В. Б. Данилюк. — К. : Наукова думка, 1992. — 240 с.
2. Бурбело М. Й. Квазізрівноважені вимірювальні канали для симетрувальних установок : моногр. / М. Й. Бурбело,
О. В. Бабенко. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. — 100 с.
3. Застосування багатоцільової оптимізації для симетрування та зменшення відхилень напруг в електричних мережах
/ [М. Й. Бурбело, А. М. Волоцький, О. В. Бабенко, О. В. Салій] // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2007.
— № 6. — С. 76—79.
4. Математична модель процесу регулювання симетрувального трансформатора [Електронний ресурс] / [М. Й. Бур-
бело, А. М. Волоцький, О. В. Бабенко, О. В. Салій] // Наукові праці ВНТУ. — 2009. — № 1. — 4 c. — Режим доступу :
http://praci.vntu.edu.ua.
5. Бабенко О. В. Математична модель процесу регулювання симетрувального трансформатора за несиметричного
навантаження / О. В. Бабенко, С. В. Мусійчук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2012. — № 1. —
С. 74—76. — ISSN 1997-9266.
6. Шидловский А. К. Повышение качества энергии в электрических сетях : моногр. / А. К. Шидловский, В. Г. Кузне-
цов. — К. : Наукова думка, 1985. — 268 с.
7. Квазікомпенсаційні вимірювальні пристрої для регуляторів реактивної потужності / [М. Й. Бурбело, Б. С. Рогаль-
ський, В. М. Непийвода,С. І. Вознюк] // Энергетика и электрификация. — 2001. — № 6. — С. 29—33.
Переглядів анотації: 113 Завантажень PDF: 98
Як цитувати
[1]
О. Бабенко, М. Хурцилава, і А. Гадай, ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УСТАНОВОК СИМЕТРУВАННЯ НАВАНТАЖЕНЬ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 71-73, 1.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.