ВИЗНАЧЕННЯ ПОТУЖНОСТЕЙ НАВАНТАЖЕНЬ ТРИФАЗНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ В НЕСИНУСОЇДНИХ ТА НЕСИМЕТРИЧНИХ РЕЖИМАХ

  • М. Й. Бурбело Вінницький національний технічний університет
  • А. В. Гадай Луцький національний технічний університет
  • С. М. Мельничук ДП «НЕК «Укренерго» ВП Південно-Західна ЕС
  • Ю. В. Лобода Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: електричні мережі, несинусоїдні та несиметричні режими, визначення потужностей навантажень

Анотація

Проаналізовано можливість визначення потужностей навантажень трифазних електричних мереж в несинусоїдних та несиметричних режимах. Введено поняття ефективних на періоді напруги живлення активної, реактивної та повної потужностей, а також їх середньоквадратичних відхилень. Показано, що останні є потужностями пульсацій, а ті, в свою чергу, є сумою потужностей небалансу та гармонічних спотворень. Запропоновано для визначення потужності гармонічних спотворень використовувати середньоквадратичні значення різниці потужностей пульсацій та небалансу. Показано, що потужність спотворення, зумовлену наявністю канонічних гармонік, достатньо вимірювати на частоті шостої гармоніки напруги живлення. Запропоновано формули для визначення цієї потужності з використанням миттєвих потужностей.

Біографії авторів

М. Й. Бурбело, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту

А. В. Гадай, Луцький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри електропостачання

С. М. Мельничук, ДП «НЕК «Укренерго» ВП Південно-Західна ЕС

канд. техн. наук, інженер

Ю. В. Лобода, Вінницький національний технічний університет

 асистент кафедри електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту

Посилання

1. Основы теории цепей : учебник для вузов / [Г. В. Зевеке, П. А. Ионкин, А. В. Нетушил, С. В. Страхов] — [5-е изд., перераб.]. — М. : Энергоатомиздат, 1989. — 528 с.
2. Баланс энергий в электрических цепях / [И. Е. Тонкаль, А. В. Новосельцев, С. П. Денисюк и др.]; — К. : Наукова Думка, 1992. — 312 с.
3. Мощность переменного тока / А. Ф. Крогерис, К. К. Рашевиц, Э. П. Трейманис, Я. К. Шинка. — Рига : Физ.-энерг. инст. Латв.АН, 1993. — 294 с.
4. Штамбергер Г. А. Измерения в цепях переменного тока (методы уравновешивания) / Г. А. Штамбергер ; под ред. К. Б. Карандеева. — Новосибирск: Наука, 1975. — 164 с.
5. Akagi H. Instantaneous power theory and applications to power conditioning / H. Akagi, E. H. Watanabe, M. Aredes. — IEEE Press / Willy-Interscience, 2007. — 379 p.
6. Бурбело М. Й. Вимірювання параметрів несиметричних швидкозмінних трифазних навантажень / М. Й. Бурбело, C. М. Мельничук, М. В. Никитенко // Технічна електродинаміка. — 2011. — № 2. — C. 54—56.
7. Бурбело М. Й. Визначення потужностей за несиметричних режимів трифазних мереж із заземленою нейтраллю / М. Й. Бурбело, С. М. Мельничук // Технічна електродинаміка. — 2015. — № 4. — С. 71—75.
8. Measurement of reactive power under asymmetrical nonsinusoid modes of electric networks with earthed neutral //
M. J. Burbelo ; P. Pijarski ; V. Zavadskiy ; A. Koczorowska-Gazda ; L. M. Melnychuk ; Yu. V. Loboda // Proc. SPIE 10031, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2016, 100311X (September 28, 2016); — Режим доступу : http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=2564860 .
Опубліковано
2017-03-23
Як цитувати
[1]
М. Бурбело, А. Гадай, С. Мельничук, і Ю. Лобода, ВИЗНАЧЕННЯ ПОТУЖНОСТЕЙ НАВАНТАЖЕНЬ ТРИФАЗНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ В НЕСИНУСОЇДНИХ ТА НЕСИМЕТРИЧНИХ РЕЖИМАХ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 51-56, Бер 2017.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)