МАТРИЧНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ РОЗГАЛУЖЕНИХ РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

Автор(и)

  • М. Й. Бурбело Вінницький національний технічний університет
  • Ю. В. Лобода Вінницький національний технічний університет
  • Р. О. Слободян Вінницький національний технічний університет
  • А. Р. Слободян Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

DOI:

https://doi.org/10.31649/1997-9266-2022-162-3-17-23

Ключові слова:

електричні мережі, надійність, секціонування реклоузерами

Анотація

Надійність розподільчих електричних мереж напругою 10 кВ через значну протяжність та радіальну схему побудови є суттєво низькою. Відповідно до Постанови НКРЕКП № 1175 від 05.10.2018 «Про затвердження Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії» передбачено довгострокові цілі досягнення показників індексу середньої тривалості довгих перерв (SAIDI) 150 хв для міських територій й 300 хв для сільської місцевості та постанови НКРЕКП № 1550 від 12.08.2020 «Порядок забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання», яка регламентує стандарт якості електропостачання і регулює компенсацію споживачеві за недотримання цих стандартів.

Для підвищення надійності електропостачання використовують реклоузери, для зменшення кількості знеструмлених споживачів у разі коротких замикань шляхом секціонування повітряної лінії електропередач та можливості резервування її з іншої підстанції, і встановлення індикаторів короткого замикання, які значно зменшують тривалість пошуку пошкодження. Актуальним питанням є вибір місць встановлення реклоузерів, що забезпечить найбільший ефект поліпшення показників надійності електропостачання.

Запропоновано матричний метод визначення показників надійності розподільних електричних мереж, що дає змогу спростити розрахунок та частково автоматизувати визначення місць встановлення реклоузерів. В основу методу покладено використання матриці шляхів (коефіцієнтів струморозподілу). Метод дозволяє врахувати належність окремих дільниць ПЛ до магістралі та відгалужень з урахуванням їх диференційованого впливу на показники надійності. Можливість застосування методу перевірено на лінії Ф-11 Хмельницького РЕМ загальною довжиною 44,68 км (довжина магістралі 22,15 км). Показано доцільність розбиття лінії на три секції з установленням двох секціонувальних реклоузерів та одного реклоузера для резервування від сусідньої лінії. Задане значення показника SAIDI (300 хв) досягається після встановлення додатково шести індикаторів КЗ.

Біографії авторів

М. Й. Бурбело, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту

Ю. В. Лобода, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, старший викладач кафедри електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту

Р. О. Слободян, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту

А. Р. Слободян, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

студентка факультету електроенерготехніки та автоматики

Посилання

В. В. Зорин, В. В. Тисленко, Ф. Клеппель, и Г. Адлер, Надежность систем электроснабжения. Киев: Вища шк. Голов. изд-во, 1984.

И. А. Будзко, и М. С. Левин, Электроснабжение сельскохозяйственных предприятий и населенных пунктов. Москва: Агропромиздат, 1985.

Р. Биллинтон, и Р. Аллан, Оценка надежности электроэнергетических систем. Москва: Энергоатомиздат, 1988.

Р. А. Буйный, А. В. Гай, А. Ю. Сорокин, и В. В. Тисленко, «Новые подходы к учету надежности электроснабжения потребителей в рыночных условиях,» Техническая электродинамика, № 5, с. 85-88, 2002.

В. В. Козирський, і О. В. Гай, Методи та моделі розрахунку надійності систем електропостачання, моногр. Київ, Україна: Гнозіс, 2013.

С. А. Тимчук, и Н. М. Черемисин, Синтез оптимальной структуры распределительных электрических сетей при неопределенности исходной информации, моногр. Харьков, Україна: ООО «В деле», 2016, 270 с.

С. А. Тимчук, М. А. Сиротенко, и С. Я. Бовчалюк, Синтез оптимального размещения средств повышения эффективности электроснабжения при неопределенности исходной информации, моногр. Харьков, Украина: ФЛП Панов А. Н., 2018, 116 c.

А. М. Абдурахманов, С. В. Глушкин, и А. В. Шунтов, «О характеристиках надежности элементов воздушных электрических сетей 6–10 кВ,» Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики, № 70, с. 81-89, 2019.

А. М. Абдурахманов, С. В. Глушкин, и А. В. Шунтов, «О секционировании воздушных электрических сетей 6–20 кВ,» Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики, № 70, с. 90-96, 2019.

В. В. Козирський, О. В. Гай, В. А. Костюк, і П. В. Петров, «Розгалужена магістраль, як елемент розподільної електричної мережі,» Енергетика та електрифікація, № 10, с. 31-33, 2013.

В. В. Козырский, А. В. Гай, В. А. Костюк, В. Г. Дмитренко, и П. В. Петров, «Анализ подходов к оптимизации количества и мест размещения средств автоматизации и управления в сложных разветвленных распределительных сетях,» Электрические сети и системы, № 5, с. 14-19, 2014.

РД 34.20.574. Указания по применению показателей надежности элементов энергосистем и работы энергоблоков с паротурбинными установками. [Электронный ресурс]. Режим доступу: https://files.stroyinf.ru › Data2 .

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 189

Опубліковано

2022-06-30

Як цитувати

[1]
М. Й. Бурбело, Ю. В. Лобода, Р. О. Слободян, і А. Р. Слободян, «МАТРИЧНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ РОЗГАЛУЖЕНИХ РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ », Вісник ВПІ, вип. 3, с. 17–23, Черв. 2022.

Номер

Розділ

Енергетика, електротехніка та електромеханіка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >>