АНАЛІЗ ЧУТЛИВОСТІ ВИЯВЛЕННЯ СПОЖИВАЧІВ, ЯКІ СПОТВОРЮЮТЬ ЯКІСТЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, МЕТОДОМ УМОВНИХ ПОТУЖНОСТЕЙ

  • М. Й. Бурбело Вінницький національний технічний університет
  • О. В. Степура ТОВ ІТЦ «Енергооблік», Вінниця
Ключові слова: електричні мережі, несиметричні несинусоїдні режими, аналіз чутливості

Анотація

На основі аналізу методів виявлення джерел гармонічних спотворень, які використовують інтегральні значення потужностей встановлено, що вони не дозволяють розрізнити гармонічні складники, які зумовлюють струми зворотної та нульової послідовностей, а також виявити несиметрію навантажень за зворотною та нульовою послідовностями. Проаналізовано чутливість виявлення нелінійних споживачів, які спотворюють якість електроенергії, методом умовних потужностей, що оснований на використані середньоквадратичних значень умовних потужностей зворотної та нульової послідовностей. Для оцінювання чутливості пропонується використати відношення середньоквадратичних значень умовних активної та реактивної потужностей зворотної та нульової послідовностей до значення повної потужності гармонічного складника, який є основою для формування струмів відповідних послідовностей. Показано, що чутливість є досить високою для всіх показників. Несиметрія навантажень не знижує чутливості методу. Використання середніх значень умовних потужностей зворотної та нульової послідовностей дозволяє виявити споживачів, які мають несиметрію навантажень за зворотною та нульовою послідовностями. Збільшення вмісту вищих гармонік сторонніх споживачів (системи) не впливає на чутливість для споживачів з різним характером спотворень. Деяке зменшення чутливості відбувається для споживачів з однаковим характером спотворень споживача і системи, що приводить до накладання гармонічних струмів системи на струми споживача посилюючи або послаблюючи їх. При цьому чутливість залишається високою . Метод забезпечує надійне виявлення споживачів, струм спотворення яких становить не менше 10 % від струму спотворення решти споживачів (системи).

Біографії авторів

М. Й. Бурбело, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту

О. В. Степура, ТОВ ІТЦ «Енергооблік», Вінниця

директор

Посилання

P. V. Barbaro, A. Cataliotti, V. Cosentino, and S. Nuccio, «A novel approach based on nonactive power for the identification of disturbing loads in power systems,» IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 22, July. pp. 1782-1789, 2007.

D. Stevanović, and P. Petković, «A single-point method based in distortion power for the detection of harmonic sources in a power system,» Metrology and Measurement Systems, vol. XXI, no. 1, pp. 3-14, 2014.

D. Stevanović, and P. Petković, «A single-point method for identification sources of harmonic pollution applicable to standard power meters,» Electrical Engineering, no. 97(2), pр. 165-174, 2015.

IEEE Std 1459TM-2010. IEEE Standard Definitions for the Measurement of Electric Power Quantities Under Sinusoidal, Nonsinusoidal, Balanced, or Unbalanced Conditions.

R. Lin, L. Xu and X. Zheng, «A Method for Harmonic Sources Detection based on Harmonic Distortion Power Rate,» IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 322, 6 p, 2018.

M. J. Burbelo, P. Pijarski, V. Zavadskiy, A. Koczorowska-Gazda, L. M. Melnychuk, and Yu. V. Loboda, «Measurement of reactive power under asymmetrical nonsinusoid modes of electric networks with earthed neutral,» Proc. SPIE 10031, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2016, 100311X (September 28, 2016); Режим доступу: http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=2564860 .

М. Й. Бурбело, та А. В. Гадай, «Визначення потужностей нелінійних навантажень трифазних електричних мереж,» Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво, № 24/25, с. 61-67, 2016.

М. Й. Бурбело, А. В. Гадай, С. М. Мельничук, та Ю. В. Лобода, «Визначення потужностей навантажень трифазних електричних мереж в несинусоїдних та несиметричних режимах,» Вісник Вінницького політехнічного інституту. № 1, с. 51-56, 2017.

М. Й. Бурбело, та О. В. Степура, «Оцінювання впливу нелінійних несиметричних навантажень на низьковольтні електричні мережі,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 24-30, 2019.

Переглядів анотації: 136 Завантажень PDF: 89
Опубліковано
2019-06-26
Як цитувати
Номер
Розділ
Енергетика, електротехніка та електромеханіка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)