ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СФЕРИ ПОСЛУГ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЦІЙНОГО ПІДХОДУ

  • Я. В. Остафійчук Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»
Ключові слова: послуга, сфера послуг, економічна інтеграція, кластер

Анотація

Розглянуто теоретико-методологічні засади економічної інтеграції та її види, проаналізовано специфіку інтеграційних процесів у сфері послуг. Запропоновано алгоритм формування адресних програм підтримки розвитку організацій сфери послуг на основі кластерного підходу.

Біографія автора

Я. В. Остафійчук, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»
провідний науковий співробітник відділу суспільних проблем сталого розвитку

Посилання

1. Портер Майкл Э. Конкуренция ; пер. с англ. / Майкл Э. Портер.— М.–СПб. : Издательский дом «Вильямс», 2002. — 495 с.
2. Производственная кооперация крупного и малого бизнеса. Рекомендации по созданию промышленных кластеров / Торгово-промышленная палата Российской Федерации; Центр международного частного предпринимательства (CIPE) при торговой палате США. ― М., 2006. ― 99 с.
3. Мигранян А. Теоретичні аспекти формування конкурентоспроможних кластерів у країнах з перехідною економікою [Електронний ресурс] / А. Мигранян. ― Режим доступу : http://www.prombіs.ru/archіv/2002/37/іndex.shtml.
4. Дегтерева В. А. Стратегические приоритеты развития сферы услуг в процессе повышения качества жизни населения Российской Федерации : автореф. дис. на соискание науч. ступени д-ра экон. наук : спец. 08.00.05 / Виктория Анатольевна Дегтерева. ― Санкт-Петербург, 2010. ― 39 с.
5. Рой Л. В. Анализ отраслевых рынков : учеб. / Л. В. Рой, В. П. Третьяк. ― М. : ИНФРА-М, 2008. ― 442 с.
6. Томпсон-мл. А. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации для анализа / А. Томпсон-мл., А. Д. Стрикленд ; [пер. с англ. А. Р. Ганиева]. — 12-е изд.. — М.–СПб. : Издательский дом «Вильямс», 2003. — 924 с.
Переглядів анотації: 39 Завантажень PDF: 6
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
Я. В. Остафійчук, ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СФЕРИ ПОСЛУГ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЦІЙНОГО ПІДХОДУ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 39-44, Лис 2010.
Номер
Розділ
Економіка та менеджмент

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.