МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ КЕРУВАННЯ НЕСИМЕТРІЄЮ РЕЖИМУ У РАЗІ ПРІОРИТЕТНОГО ВИКОРИСТАННЯ СИМЕТРУЮЧОГО ПРИСТРОЮ ДЛЯ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНИХ НАВАНТАЖЕНЬ

  • Л. Б. Терешкевич Вінницький національний технічний університет
  • І. О. Бандура Луцький національний технічний університет
Ключові слова: несиметрія напруги, керування, симетруючі пристрої, конденсаторні установки, реактивна потужність

Анотація

Розроблені алгоритм та математичні моделі керування, які забезпечують максимальну ефективність використання потужностей симетруючих пристроїв (СП), можна рекомендувати для випадків, коли потужності СП пріоритетно використовуються для компенсації реактивних навантажень. При цьому забезпечується генерація реактивної потужності необхідної величини і максимально можливий (за даних умов) ефект від симетрування навантажень.

Біографії авторів

Л. Б. Терешкевич, Вінницький національний технічний університет
завідувач кафедри електротехнічних систем електроспоживання та енергоменеджменту
І. О. Бандура, Луцький національний технічний університет
асистент кафедри енергопостачання

Посилання

1. Кузнецов В. Г. Снижение несимметрии и несинусоидальности напряжений в электрических сетях / В. Г. Кузнецов, А. С. Григорьев, В. Б. Данилюк. — Київ : Наукова думка, 1992. — 240 с. — ISBN №5-12-002018-6.
2. Зубюк Ю. П. Современные аспекты применения конденсаторных установок среднего напряжения / Ю. П. Зубюк // Электрические сети и системы. — 2010. — № 1. — С. 28—32.
3. Кузнецов В. Г. Компенсация реактивной мощности в электрических сетях с несимметрическими нагрузками /
В. Г. Кузнецов // Электричество. — 1983. — № 2. — С. 64—67.
4. Аввакумов В. Г. Методы нескалярной оптимизации и их приложения / В. Г. Аввакумов — К. : Вища школа, 1990. — 188 с. — ISBN №5-11-001321-7.
5. Аввакумов В. Г. Технико-экономическая оценка качества электроэнергии в промышленности / В. Г. Аввакумов,
Г. Л. Багиев, Д. М. Воскобойников. — Л. : изд-во Ленингр. ун-та, 1977. — 132 с.
6. Терешкевич Л. Б. Алгоритм управління конденсаторними батареями симетруючого пристрою / Л. Б. Терешкевич, Хінді Айман Тахер // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. — 2000. — № 4. — С. 70—72.
7. Вентцель Е. С. Исследование операций / Е. С. Вентцель. — М. : Советское радио, 1972. — 552 с.
Переглядів анотації: 147 Завантажень PDF: 96
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
Л. Б. Терешкевич і І. О. Бандура, МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ КЕРУВАННЯ НЕСИМЕТРІЄЮ РЕЖИМУ У РАЗІ ПРІОРИТЕТНОГО ВИКОРИСТАННЯ СИМЕТРУЮЧОГО ПРИСТРОЮ ДЛЯ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНИХ НАВАНТАЖЕНЬ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 69-74, Лис 2010.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)