ОЦІНКА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ І ПРОГНОЗУВАННЯ РЕСУ-РСУ РОБОТОЗДАТНОСТІ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ НЕЧІТКИХ МНОЖИН

  • Є. І. Бардик Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  • М. В. Костерєв Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  • Р. В. Вожаков Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  • М. П. Болотний Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Ключові слова: силовий трансформатор, нечітка логіка, технічний стан, ресурс працездатності

Анотація

Подано результати нечіткого моделювання для оцінки технічного стану і прогнозування ресурсу працездатності силових трансформаторів.

Біографії авторів

Є. І. Бардик, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
завідувач кафедри
М. В. Костерєв, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
професор
Р. В. Вожаков, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
аспірант
М. П. Болотний, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
асистент

Посилання

1. Алексеев Б. А. Контроль состояния (диагностика) крупных силовых трансформаторов / Б. А. Алексеев. — М. : НЦ ЭНАС, 2002. — 216 с.
2. Костерев Н. В. Нечеткое моделирование электрооборудования для оценки технического состояния и принятия ре-шений о стратегии дальнейшей эксплуатации / Н. В. Костерев, Е. И. Бардик // Технічна електродинаміка. Темат. вип. — «Проблеми сучасної електротехніки». — 2006. — Ч. 3. — С. 39—43.
3. Штовба С. Д. Проектирование нечетких систем средствами MATLab / С. Д. Штовба. — М. : — Телеком, 2007. — 288 с.
4. Лежнюк П. Д. Діагностування силових трансформаторів з використанням нечітких множин / П. Д. Лежнюк,
О. Є. Рубаненко, І. А. Жук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2005. — № 1. — С. 43—51.
5. Методические указания по диагностике развивающихся дефектов трансформаторного оборудования по результатам хроматогарафического анализа газов, растворенных в масле. РД 153-34.0-46.302- 00. — М. : Изд-во НЦ ЭНАС, 2001.
6. Ситников В. Ф. Вероятностно-статистический подход к оценке ресурсов электросетевого оборудования а процессе эксплуатации / В. Ф. Ситников, В. А. Скопинцев // Электричество. — 2007. — № 11. — С. 9—15.
7. Костерєв М. В. Оцінка імовірності відмови електрообладнання при керуванні режимами електричної системи /
М. В. Костерєв, Є. І. Бардик, В. В. Літвінов // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія : Електротехніка і енергетика. — Донецьк : ДВНЗ «ДонНТУ», 2011. — Вип. 11 (186). — С. 199—204.
Переглядів анотації: 126 Завантажень PDF: 105
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
Є. І. Бардик, М. В. Костерєв, Р. В. Вожаков, і М. П. Болотний, ОЦІНКА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ І ПРОГНОЗУВАННЯ РЕСУ-РСУ РОБОТОЗДАТНОСТІ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ НЕЧІТКИХ МНОЖИН, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 83-87, Лис 2010.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.