ІМОВІРНІСНО-СТАТИСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЕС ДЛЯ ОЦІНКИ РИЗИКУ ВІДМОВИ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА ЗА КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ В ЕЛЕКТРИЧНІЙ МЕРЕЖІ

  • Є. І. Бардик Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут»
  • М. В. Костерєв Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут»
  • М. П. Болотний Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут»
Ключові слова: нечітка модель, електрообладнання, ризик, відмова, коротке замикання

Анотація

Запропоновано комплексну математичну модель, алгоритм та програмне забезпечення оцінки ризику відмови силових трансформаторів за наявності дефекту обмоток внаслідок зовнішніх КЗ, які ґрунтуються на використанні нечіткого моделювання технічного стану обмоток силових трансфор­маторів та імовірнісно-статистичного моделювання електричної мережі для визначення імовірнісних характеристик струмів КЗ в обмотках силових трансформаторів.

Біографії авторів

Є. І. Бардик, Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут»
канд. техн. наук, доцент, завідувач кафедри електричних станцій
М. В. Костерєв, Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут»
д-р техн. наук, професор кафедри електричних станцій
М. П. Болотний, Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут»
аспірант кафедри електричних станцій

Посилання

1. Костерєв М. В. Питання побудови нечітких моделей оцінки технічного стану об’єктів електричних систем : моно-графія / М. В. Костерєв, Є. І. Бардик. — К. : НТУУ «КПІ», 2011. — 148 с.
2. Бардик Є. І. Моделювання електроенергетичної системи для оцінки ризику виникнення аварій при відмовах елек-трообладнання [Текст] / Є. І. Бардик // Наукові праці Донецького національного технічного університету. — Серія «Еле-ктротехніка і енергетика», 2013. — Вип. 1. — С. 15—22.
3. Лежнюк П. Д. Діагностування силових трансформаторів з використанням нечітких множин / П. Д. Лежнюк,
О. Є. Рубаненко, І. А. Жук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2005. — № 1. — С. 43—51.
4. Анализ методов оценки ресурса бумажной изоляции силовых трансформаторов [Текст] / [В. Н. Бондарева и др. ] // Электроэнергетика. — 2009. — № 3. — С. 77—84.
5. Wilfredo C. Flores, Enrique Mombello, Jose A. Jardini. Fuzzy risk index for power transformer failures due to external short-circuits / С. Wilfredo // Electric Power Systems Research. — 2009. — 79(4). — Р. 539—549.
6. Штовба С. Д. Проектирование нечетких систем средствами MATLab / С. Д. Штовба. — М. : Телеком, 2007. — 288 с.
7. Неклепаев Б. Н. Вероятностные характеристики коротких замыканий в энергосистемах / Б. Н. Неклепаев,
А. А. Востросаблин // Электричество. — 1999. — № 8. — С. 15—23.
8. Шалин А. И. Надежность и диагностика релейной защиты энергосистем / А. И. Шалин. — Новосибирск : изд-во НГТУ, 2002. — 384 с.
Переглядів анотації: 83 Завантажень PDF: 88
Опубліковано
2016-05-13
Як цитувати
[1]
Є. Бардик, М. Костерєв, і М. Болотний, ІМОВІРНІСНО-СТАТИСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЕС ДЛЯ ОЦІНКИ РИЗИКУ ВІДМОВИ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА ЗА КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ В ЕЛЕКТРИЧНІЙ МЕРЕЖІ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 106-110, Трав 2016.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.