НЕЧІТКЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЛЕП ДЛЯ ОЦІНКИ РИЗИКУ ЗНИЖЕННЯ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

  • М. В. Костерєв Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  • Є. І. Бардик Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  • Р. В. Вожаков Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Ключові слова: нечітке моделювання, метод монте-карло, повітряна лінія, відмова об'єкту

Анотація

Запропоновано комплексний підхід для визначення спрацьованого ресурсу електрообладнання, оцінки ймовірності і часу відмови повітряної лінії на заданому інтервалі часу, оснований на використанні методу нечіткої логіки та методу статистичних випробувань Монте-Карло.

Біографії авторів

М. В. Костерєв, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
професор
Є. І. Бардик, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
доцент
Р. В. Вожаков, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
аспірант

Посилання

1. Тэрано Т. Прикладные нечеткие системы / Т. Тэрано, К. Асаи, М. Сугено. — М. : Мир, 1993. — 368 с.
2. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий / Т. Саати. — М. : Радио и связь, 1993 — 278 с.
3. Ситников В. Ф. Вероятностно-статистический подход к оценке ресурсов электросетевого оборудования в процессе эксплуатации / В. Ф. Ситников, В. А. Скопинцев // Электричество. — 2007. — № 11. — С. 9—15.
4. Методические указания по оценке технического состояния воздушных линий электропередачи напряжением
35—750 кВ и их элементов / [А. В. Демин, В. В. Алексеев, В. М. Арсеньев, И. Г Барг]. — М. : фирма ОРГРЭС, 1994. — 20 с.
5. Вентцель Е. С. Исследование операций / Е. С. Вентцель. — М. : Советское радио, 1972. — 552 с.
6. Костерєв М. В. Оцінка імовірності відмови електрообладнання при керуванні режимами електричної системи /
М. В. Костерєв, Є. І. Бардик, В. В. Літвінов // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія : «Електротехніка і енергетика». — Донецьк : ДВНЗ «ДонНТУ». — 2011. — ¹ 11 (186). — С. 199—204.
Переглядів анотації: 109 Завантажень PDF: 104
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
М. В. Костерєв, Є. І. Бардик, і Р. В. Вожаков, НЕЧІТКЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЛЕП ДЛЯ ОЦІНКИ РИЗИКУ ЗНИЖЕННЯ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 159-163, Лис 2010.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.