ОПТИМІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ ЗВОРОТНИХ ЗАДАЧ ДИНАМІКИ У ПОЄДНАННІ З МІНІМІЗАЦІЄЮ ЛОКАЛЬНИХ ФУНКЦІОНАЛІВ МИТТЄВИХ ЗНАЧЕНЬ ЕНЕРГІЙ

  • М. Я. Островерхов Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  • М. П. Бурик Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Ключові слова: бажана якість керування замкнутого контуру, оптимізація, концепція зворотних задач динаміки, закони керування

Анотація

Синтезовано закони керування на основі концепції зворотних задач динаміки при мінімізації локальних функціоналів миттєвих значень енергій та перевірено стійкість електромеханічної системи за алгебраїчним критерієм Гурвиця.

Біографії авторів

М. Я. Островерхов, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
доцент
М. П. Бурик, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
аспірант

Посилання

1. Башарин А. В. Управление электроприводами : учеб. пос. для вузов / А. В. Башарин, В. А. Новиков, Г. Г. Соколов-ский. — Л. : Энергоиздат. Ленингр. Отд-ние, 1982 — 392 с
2. Крутько П. Д. Обратные задачи динамики в теории автоматического управления. Цикл лекций : учеб. пос. для вузов. — М. : Машиностроение,2004 — 576 с.
3. Островерхов М. Я. Метод синтезу регуляторів електромеханічних систем на основі концепції зворотних задач ди-наміки в поєднанні з мінімізацією локальних функціоналів миттєвих значень енергії / Вісник НТУ «Харківський політе-хнічний інститут». — Харків : НТУ «ХПІ », 2008. — № 30. — С. 105—110.
Переглядів анотації: 83 Завантажень PDF: 94
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
М. Я. Островерхов і М. П. Бурик, ОПТИМІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ ЗВОРОТНИХ ЗАДАЧ ДИНАМІКИ У ПОЄДНАННІ З МІНІМІЗАЦІЄЮ ЛОКАЛЬНИХ ФУНКЦІОНАЛІВ МИТТЄВИХ ЗНАЧЕНЬ ЕНЕРГІЙ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 143-147, Лис 2010.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.