ОПТИМАЛЬНА ЗА КРИТЕРІЄМ МІНІМУМУ ЕНЕРГІЇ ПРИСКОРЕННЯ СИСТЕМА ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ ПОЛОЖЕННЯМ АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА

  • М. Я. Островерхов Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  • М. П. Бурик Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Ключові слова: оптимізація, критерій мінімуму енергії прискорення, асинхронний електропривод, система регулювання положення

Анотація

Запропоновано метод оптимізації алгоритму керування положенням векторно-керованого асинхрон­ного електропривода на основі концепції зворотних задач динаміки в поєднанні з мінімізацією локальних функціоналів миттєвих значень енергій, що дозволило отримати високу динамічну точність відпрацювання заданої траєкторії під час дії параметричних збурень у вигляді збільшення електричного опору обмотки ротора та сумарного моменту інерції.

Біографії авторів

М. Я. Островерхов, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри теоретичної електротехніки
М. П. Бурик, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
канд. техн. наук, асистент кафедри теоретичної електротехніки

Посилання

1. Пересада С. М. Грубое векторное управление моментом и потоком асинхронного двигателя: теория и эксперимен-тальное тестирование / С. М. Пересада, С. Н. Ковбаса, В. С. Бовкунович // Вісник НТУ «Львівська політехніка» : тема-тичний випуск науково-технічного журналу «ЕЛЕКТРОІНФОРМ». — Л. : НТУ «ЛПІ», 2009. — № 19. — С. 69—73.
2. Крутько П. Д. Обратные задачи динамики в теории автоматического управления : цикл лекций ; учеб. пособие для вузов. / П. Д. Крутько. — М. : Машиностроение, 2004 — 576 с. — ISBN 5-217-03215-4.
3. Островерхов М. Я. Оптимізація електромеханічних систем на основі концепції зворотних задач динаміки у поєднанні з мінімізацією локальних функціоналів миттєвих значень енергій / М. Я. Островерхов, М. П. Бурик // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2012. — № 2. — С. 143—147. — ISSN 1997-9266.
4. Островерхов М. Я. Керування електромеханічними системами на основі мінімізації локальних функціоналів мит-тєвих значень енергій / М. Я. Островерхов, М. П. Бурик // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. — 2013. —
Вип. 1/2013(21). — C. 40—47. — ISSN 2074-9937.
Переглядів анотації: 76 Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2016-05-13
Як цитувати
[1]
М. Островерхов і М. Бурик, ОПТИМАЛЬНА ЗА КРИТЕРІЄМ МІНІМУМУ ЕНЕРГІЇ ПРИСКОРЕННЯ СИСТЕМА ВЕКТОРНОГО КЕРУВАННЯ ПОЛОЖЕННЯМ АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 63-67, Трав 2016.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.