ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИМИ СИСТЕМАМИ З СИНХРОННИМИ ДВИГУНАМИ

  • М. Я. Островерхов Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Ключові слова: оптимізація, зворотна задача динаміки, закони керування

Анотація

Розроблено закони керування на основі концепції зворотних задач динаміки в поєднанні з мінімізаці-єю локальних функціоналів миттєвих значень енергій, що забезпечує слабку чутливість до парамет-ричних збурень.

Біографія автора

М. Я. Островерхов, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
д-р техн. наук, доцент, професор кафедри автоматизації електромехані-чних систем та електроприводу

Посилання

1. Крутько П. Д. Робастно устойчивые структуры управляемых систем высокой динамической точности. Алгоритмы
и динамика управления движением модельных объектов / П. Д. Крутько // Изв. РАН. ТиСУ. — 2005. — № 2. —
С. 120—140.
2. Островерхов М. Я. Метод синтезу регуляторів електромеханічних систем на основі концепції зворотних задач ди-
наміки в поєднанні з мінімізацією локальних функціоналів миттєвих значень енергій руху / М. Я. Островерхов // Вісник
НТУ «Харківський політехнічний інститут». — Харків : НТУ «ХПІ», 2008. — Вип. 30. — С. 105—110.
Переглядів анотації: 32 Завантажень PDF: 9
Як цитувати
[1]
М. Островерхов, ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИМИ СИСТЕМАМИ З СИНХРОННИМИ ДВИГУНАМИ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 70-73, 1.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.