МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РАДІОВИМІРЮВАЛЬНОГО ПРИЛАДУ З ОПТИКО-ЧАСТОТНИМ ПЕРЕТВОРЮВАЧЕМ НА ОСНОВІ БІПОЛЯРНОЇ ТРАНЗИСТОРНОЇ СТРУКТУРИ

  • О. В. Осадчук Вінницький національний технічний університет
  • М. В. Деундяк Вінницький національний технічний університет
  • В. П. Деундяк НВП «Укртерм»
Ключові слова: математична модель, оптико-частотний температурний перетворювач, структура з біполярної транзисторної пари, еквівалентна схема, повний опір

Анотація

Проведено математичний аналіз оптико-частотного перетворювача для радіовимірювального приладу на основі біполярної транзисторної структури. Розроблено функцію перетворення для оптико-частотного перетворювача.

Біографії авторів

О. В. Осадчук, Вінницький національний технічний університет
завідувач кафедри
М. В. Деундяк, Вінницький національний технічний університет
ас­пірант
В. П. Деундяк, НВП «Укртерм»
головний інженер

Посилання

1. Сивухин Д. В. Общий курс физики. Т. 3. Электричество / Д. В. Сивухин. — М. : Наука, 1977. — 688 с.
2. Поскачей А. А. Оптико-электронные системы измерения температуры / А. А. Поскачей, Е. П. Чубаров. — М. : Энергоатомиздат, 1988. — 246 с.
3. Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники: электрические цепи : учеб. для студентов электротехнических, энергетических и приборостроительных специальностей вузов / Л. А. Бессонов. —7-е изд., перераб. и доп. — М. : Высш. шк., 1978. — 528 с.
4. Матханов П. Н. Основы анализа электрических цепей. Линейные цепи. : учеб. для электротехн. радиотехн. спец. вузов. / П. Н. Матханов — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Высш. шк., 1990. — 400 с.
5. Осадчук В.С. Мікроелектронні сенсори температури з частотним виходом / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук,
Н. С. Кравчук // Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007. — 163 с.
6. Осадчук О. В. Математична модель чутливого елемента у вигляді піроелектрика для радіовимірювального приладу на основі оптико-частотного температурного перетворювача / О. В. Осадчук, В. П. Деундяк, М. В. Деундяк // Вісник Хмельницького національного університету. — 2011. — № 2. — C. 186—192.
7. Оптико-частотний температурний сенсор / B. C. Осадчук, О. В. Осадчук, В. П. Деундяк, М. В. Деундяк // Вісник Хмельницького національного університету. — 2009. — № 2. — C. 168 — 174.
8. Осадчук О. В. Метод змінних станів для створення математичних моделей радіовимірювальних приладів /
О. В. Осадчук, М. В. Деундяк // Збірник наукових статей за матеріалами ІV-го Всеукраїнського з'їзду екологів з міжна-родною участю. — 2011. — C. 387—390.
9. Осадчук B. C. Оптико-частотний температурний сенсор [Електронний ресурс] / О. В. Осадчук, В. П. Деундяк,
М. В. Деундяк // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. — 2009. — № 3. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/VNTU/2009-3/2009-3.htm.
Переглядів анотації: 168 Завантажень PDF: 90
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
О. В. Осадчук, М. В. Деундяк, і В. П. Деундяк, МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РАДІОВИМІРЮВАЛЬНОГО ПРИЛАДУ З ОПТИКО-ЧАСТОТНИМ ПЕРЕТВОРЮВАЧЕМ НА ОСНОВІ БІПОЛЯРНОЇ ТРАНЗИСТОРНОЇ СТРУКТУРИ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 196-201, Лис 2010.
Номер
Розділ
Радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

1 2 > >>