МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІКО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

  • В. В. Джеджула Хмельницький національний університет
Ключові слова: енергозбереження, економіко-енергетичне обстеження, енергоефективність, промислові підприємства

Анотація

Розглянуто процес проведення економіко-енергетичного обстеження промислового підприємства. Обґрунтовано основні етапи та сформовано загальну методологію проведення дослідження.

Біографія автора

В. В. Джеджула, Хмельницький національний університет
докторант

Посилання

1. Методика визначення нераціонального (неефективного) використання паливно-енергетичних ресурсів. — К. : НАЕР — 2006. — 134 с.
2. Методика проведення енергетичного аудиту закладів освіти. Загальні положення. Порядок проведення / В. І. Дешко та інш. — К. : КПІ, 2009. — 75 с.
3. ДСТУ 4713:2007 «Енергозбереження. Енергетичний аудит промислових підприємств. Порядок проведення та ви-моги до організації робіт [Текст]. — Введ. с 2007.07.01. — К. : Держспоживстандарт України. 2007. — 18 с.
4. Фещур Р. В. Групи показників (індикаторів) оцінювання рівня розвитку підприємств / Р. В. Фещур, В. Ю. Самуляк // Вісник національного університету «Львівська політехніка». — 2010. — № 691. — С. 231—240.
5. Швиданенко Г. О. Сучасні технології діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства : моног. / Г. О. Шви¬даненко, О. І. Олесю. — Київ : КНЕУ, 2005. — 210 с.
6. Копчак Ю. С. Проблеми діагностики фінансового стану і стійкості функціонування підприємства / Ю. С. Копчак // Вісник СумДУ. — 2004. — № 9 (68). — С. 23—34.
Переглядів анотації: 92 Завантажень PDF: 86
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
В. В. Джеджула, МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІКО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, с. 60-62, Лис 2010.
Номер
Розділ
Економіка та менеджмент

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.