ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ МАЛОВИТРАТНИХ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В СИСТЕМАХ КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • В. В. Джеджула Хмельницький національний університет

Анотація

Розглянуто основні напрямки та економічне обґрунтування заходів із енергозбереження в систе-мах кондиціювання повітря промислових підприємств. Наведено приклад розрахунку економічної ефек-тивності заходу зі зменшення інсоляційного навантаження.

Біографія автора

В. В. Джеджула, Хмельницький національний університет
доцент, докторант

Посилання

1. Галузева програма з енергоефективності та енергозбереження на період до 2017 року. — К. : Мінпромполітики
України, 2009. — 123 с.
2. Стадник В. В. Проблеми ефективності енергоспоживання машинобудівних підприємств і шляхи їх вирішення /
В. В. Стадник, О. А. Миколюк // Вісник національного університету водного господарства та природокористування. —
2011. — № 1. — С. 191—200.
3. Ліснича А. І. Аналіз енергозберігаючих заходів у промисловості та оцінка їх економічної ефективності / А. І. Лісни-
ча, Н. В. Ширяєва, О. Б. Білоцерківський // Вісник Хмельницького національного університету. — 2011. — № 3. — T. 1.
— С. 12—15.
4. Михайлов С. А. Стратегическое управление энергосбережением в промышленности : моногр. / С. А. Михайлов. —
М. : Финансы и статистика, 2010. — 288 с.
5. Маслак О. І. Стратегія диверсифікації інноваційного розвитку промисловості України / О. І. Маслак, О. І. Шевчук //
Сталий розвиток економіки. — 2012. — № 3. — С. 8—12.
6. Бойко Н. О. Обґрунтування ефективного впливу енергозберігаючих технологій на економічну безпеку підприємств /
Н. О. Бойко, В. Ф. Коротчин // Вісник економіки транспорту і промисловості. — 2012. — № 39. — С. 7—10.
7. Паулаускайте С. Влияние характеристик остекления здания на расход энергии в системах отопления и охлаждения/
С. Паулаускайте, В. Саснаускайте, К. Валанчюс // Энергосбережение. — 2010. — № 1. — С. 62—67.
8. Львовский И. Б. Расчет поступления теплоты солнечной радиации в помещение. Пособие 2.91 к СНиП 2.04.05-91 /
И. Б. Львовский, Б. В. Баркалов. — М. : Промстройпроект, 1993. — 32 с.
9. Кувшинов Ю. Я. Расчет годовых расходов энергии системами вентиляции и кондиционирования воздуха /
Ю. Я. Кувшинов // АВОК. — 2006. — № 7 — С. 20—28.
Переглядів анотації: 41 Завантажень PDF: 9
Як цитувати
[1]
В. В. Джеджула, ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ МАЛОВИТРАТНИХ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В СИСТЕМАХ КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, с. 21-24, 1.
Номер
Розділ
Економіка та менеджмент

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.