ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ МАЛОВИТРАТНИХ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В СИСТЕМАХ КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • В. В. Джеджула Хмельницький національний університет

Анотація

Розглянуто основні напрямки та економічне обґрунтування заходів із енергозбереження в систе-мах кондиціювання повітря промислових підприємств. Наведено приклад розрахунку економічної ефек-тивності заходу зі зменшення інсоляційного навантаження.

Біографія автора

В. В. Джеджула, Хмельницький національний університет

доцент, докторант

Посилання

1. Галузева програма з енергоефективності та енергозбереження на період до 2017 року. — К. : Мінпромполітики
України, 2009. — 123 с.
2. Стадник В. В. Проблеми ефективності енергоспоживання машинобудівних підприємств і шляхи їх вирішення /
В. В. Стадник, О. А. Миколюк // Вісник національного університету водного господарства та природокористування. —
2011. — № 1. — С. 191—200.
3. Ліснича А. І. Аналіз енергозберігаючих заходів у промисловості та оцінка їх економічної ефективності / А. І. Лісни-
ча, Н. В. Ширяєва, О. Б. Білоцерківський // Вісник Хмельницького національного університету. — 2011. — № 3. — T. 1.
— С. 12—15.
4. Михайлов С. А. Стратегическое управление энергосбережением в промышленности : моногр. / С. А. Михайлов. —
М. : Финансы и статистика, 2010. — 288 с.
5. Маслак О. І. Стратегія диверсифікації інноваційного розвитку промисловості України / О. І. Маслак, О. І. Шевчук //
Сталий розвиток економіки. — 2012. — № 3. — С. 8—12.
6. Бойко Н. О. Обґрунтування ефективного впливу енергозберігаючих технологій на економічну безпеку підприємств /
Н. О. Бойко, В. Ф. Коротчин // Вісник економіки транспорту і промисловості. — 2012. — № 39. — С. 7—10.
7. Паулаускайте С. Влияние характеристик остекления здания на расход энергии в системах отопления и охлаждения/
С. Паулаускайте, В. Саснаускайте, К. Валанчюс // Энергосбережение. — 2010. — № 1. — С. 62—67.
8. Львовский И. Б. Расчет поступления теплоты солнечной радиации в помещение. Пособие 2.91 к СНиП 2.04.05-91 /
И. Б. Львовский, Б. В. Баркалов. — М. : Промстройпроект, 1993. — 32 с.
9. Кувшинов Ю. Я. Расчет годовых расходов энергии системами вентиляции и кондиционирования воздуха /
Ю. Я. Кувшинов // АВОК. — 2006. — № 7 — С. 20—28.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 102

Як цитувати

[1]
В. В. Джеджула, «ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ МАЛОВИТРАТНИХ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В СИСТЕМАХ КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ», Вісник ВПІ, вип. 4, с. 21–24, Серп. 2013.

Номер

Розділ

Економіка та менеджмент

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають