МЕТОД ВИДІЛЕННЯ КОНТУРУ НА СЛАБОКОНТРАСНИХ РОЗМИТИХ ЗОБРАЖЕННЯХ

  • Й. Й. Білинський Вінницький національний технічний університет
  • І. В. Микулка Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: виділення контуру, розмите зображення, гістограма

Анотація

Розроблено метод для виділення контурів об’єктів на слабоконтрасних розмитих зображеннях та здійснено порівняльний аналіз запропонованого методу із традиційними.

Біографії авторів

Й. Й. Білинський, Вінницький національний технічний університет
завідувач кафедри електроніки
І. В. Микулка, Вінницький національний технічний університет
студентка

Посилання

1. Гонсалес Р. Цифровая обработка изображений / Р. Гонсалес, Р. Вудс. — М. : Техносфера. — 2005. — 1072 с.
2. Canny J. F. Finding edges and lines in images / J. F. Canny // Master’s thesis, MIT — Cambridge, USA. — 1983. —
P. 25—29.
3. Русин Б. П. Системи синтезу, обробки та розпізнавання складно-структурованих зображень / Б. П. Русин. — Л. : Вертикаль. — 1997. — 264 с.
4. Robinson G. S. Edge detection by compass gradient masks / G. S. Robinson // Comput. — Vision Graphics Image Process. — 1977 — № 6 — P. 492—501.
5. Сойфер В. А. Методы компьютерной обработки изображений / В. А. Сойфер. — М. : ФИЗМАТЛИТ. — 2003. — 784 с.
6. Гонсалес Р. Цифровая обработка изображений / Р. Гонсалес, Р. Вудс. — М. : Техносфера. — 2005. — 1072 с.
7. Ратушний П. М. Детектор крайового детектування на основі низькочастотної фільтрації / Й. Й. Білинський,
С. В. Юкиш, П. М. Ратушний // Вісник Хмельницького національного університету. — 2009 р. — № 1. — С. 230—233.
8. Эль-Хатиб С. А. Сравнительный анализ алгоритмов выделения контуров медицинских изображений / С. А. Эль-Хатиб, Ю. А. Скобцов // Информационные управляющие системы и технологии и компьютерный мониторинг (ИУС и КМ 2011). — 2011. — C. 52—56.
9. Білинський Й. Й. Субпіксельна оцінка границі дискретних зображень / Й. Й. Білинський, О. С. Городецька,
П. М. Ратушний // Вісник Хмельницького національного університету. — 2007. — Т. 2., № 4. — С. 143—146.
10. Билинский И. И. Методика коррекции погрешности светотени на основе многоэлементного фотоприёмного уст-ройства / И. И. Билинский // Наука и предпринимательство : междунар. симпоз., 25—28 февр. 1997 г. : тез. докл. — Винница–Львов. — 1997. — 107 с.
11. Білинський Й. Й. Математична модель локалізації краю зображень об’єкта / Й. Й Білинський // Інформаційні тех-нології та комп’ютерна інженерія. — 2007. — № 3(10). — С. 73—79. — ISSN 1999-9941.
12. Білинський Й. Й. Методи обробки зображень в комп’ютеризованих оптико-електронних системах : моног. /
Й. Й. Білинський. — Вінниця : ВНТУ. — 2010. — 272 с. — ISBN 978-966-641-366-9.
Переглядів анотації: 72 Завантажень PDF: 20
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
Й. Й. Білинський і І. В. Микулка, МЕТОД ВИДІЛЕННЯ КОНТУРУ НА СЛАБОКОНТРАСНИХ РОЗМИТИХ ЗОБРАЖЕННЯХ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, с. 164-169, Лис 2010.
Номер
Розділ
Радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)