МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВИМІРЮВАЛЬНОГО ПЕРЕТ-ВОРЮВАЧА ТЕМПЕРАТУРИ ТОЧКИ РОСИ ГАЗУ З ВИБІРКОВІСТЮ ВИМІРЮВАНЬ

  • Й. Й. Білинський Вінницький національний технічний університет
  • К. Ю. Іоніна Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: вологість, світловод, перетворювач, точка роси

Анотація

Розроблено математичну модель вимірювального перетворювача температури точки роси газу. Проаналізовано розподіл температури всередині світловода.

Біографії авторів

Й. Й. Білинський, Вінницький національний технічний університет
завідувач кафедри
К. Ю. Іоніна, Вінницький національний технічний університет
аспірантка

Посилання

1. Вейнберг В. Б. Оптика световодов / В. Б. Вейнберг, Д. К. Саттаров. — 2-е изд, перераб. и доп. — Л. : Машино-строение (Ленингр. отд-ние), 1977. — 320 с.
2. Азимов Р. К. Оптоэлектронные преобразователи больших перемещений на основе полых световодов / Р. К. Азимов, Ю. Г. Шипулин. — М. : Энергоатомиздат, 1987. — 56 с.
3. Кучикян Л. М. Световоды / Л. М. Кучикян. — М. : Энергия, 1973. — 60 с.
4. Пат. 64355 Україна G01N 19/00. Конденсаційний гігрометр природного газу / Білинський Й. Й., Іоніна К. Ю.; заяв-ник і патентовласник — Вінницький національний технічний університет; заявл. 14.03.2011; опубл. 10.11.2011, Бюл. № 21.
5. Чепурний М. М. Застосування теорії подібності для розв’язання задач тепломасообміну / М. М. Чепурний,
С. Й. Ткаченко, В. В. Бужинський. — Вінниця : ВДТУ, 2001. — 110 с.
6. Construction and application of platinum temperature sensors [Електронний ресурс] : Data Sheet / JUMO GmbH & Co. KG. — 2005. — 11 c. — Режим доступу до ресурсу :
http://www.jumo.de/C1256CE50036DD09.nsf/4C48EFC7025D021CC1256CF300480F4A/74BE0F7CC1A71EEBC1256D04002C78F7/$file/t90.6000gb.pdf?OpenElement.
7. Митчел Дж. Акваметрия / Митчел Дж., Смит Д. — М. : Химия, 1980. — 600 с.
Переглядів анотації: 130 Завантажень PDF: 81
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
Й. Й. Білинський і К. Ю. Іоніна, МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВИМІРЮВАЛЬНОГО ПЕРЕТ-ВОРЮВАЧА ТЕМПЕРАТУРИ ТОЧКИ РОСИ ГАЗУ З ВИБІРКОВІСТЮ ВИМІРЮВАНЬ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, с. 170-175, Лис 2010.
Номер
Розділ
Радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)