ПОЗИТИВНЕ МИСЛЕННЯ ТА ЗАСОБИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО ВНЗ

Автор(и)

  • Л. А. Мацко Вінницький національний технічний університет
  • Ж. В. Сидоренко Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського

Ключові слова:

позитивне мислення, психологічне здоров’я, життєвий досвід, молодь

Анотація

Розглянуто позитивне мислення в контексті соціокультурного підходу до розвитку особистості. Показано конкретні засоби формування позитивного мислення у студентів технічного вузу в процесі навчально-виховної роботи.

Біографії авторів

Л. А. Мацко, Вінницький національний технічний університет

доцент кафедри культурології, соціології, педагогіки та психології

Ж. В. Сидоренко, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського

асистент кафедри психології

Посилання

1. Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості у межах і за межами буденності / Тетяна Михайлівна Титаренко — К. : Либідь, 2003. — 374 с.
2. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / Сергей Львович Рубинштейн. — СПб. : Питер, 2009. — 180 с.
3. Орлов Ю. М. Восхождение к индивидуальности : кн. для учителя / Юрий Михайлович Орлов. — М. : Просвещение, 1991. — 287 с. / Ю. М, Орлов. — Слайдинг, 2003. — 96 с.
4. Киричук Л. М. Когнітивна структура дискурсу позитивного мислення / Л. М. Киричук // Філологічні студії. — 2004. — № 4. — С. 149—155.
5. Фромм Э. Гуманистический психоанализ / Эрих Фромм ; [сост. и общая ред. В. М. Лейбина]. — СПб. : Питер, 2002. — 542 с. (Серия «Хрестоматия по психологии»).
6. Берн. Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений; люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы / Эрик Берн; пер. с англ. — Минск : «ПРАМЕБ». — 1992. — 384 с.
7. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека / Роджерс Карл Рэнсом ; пер. с англ. — М. : Прогресс, 1994. — 478 с.
8. Наративні психотехнології / [Чепелєва Н. В., Смульсон М. Л., Шиловська О. М. та ін.] ; за заг. ред. Чепелєвої Н. В. — К. : Главник, 2007. — 144 с. — (Серія «Психологічний інструментарій»).
9 Брокмейер Й. Нарратив: проблемы и обещания одной альтернативной парадигмы / Й. Брокмейер, Р. Харре // Во-просы философии. — 2000. — № 3. — С. 29—42.
10. Титаренко Т. М. Життєві завдання як практики самоконституювання особистості / Тетяна Михайлівна Титаренко // Соціальна психологія. — 2008. — № 6. — С. 3—11.
11. Франкл В. Человек в поисках смысла : сб. / Виктор Франкл ; [пер. с англ. и нем., общ. ред. Л. Я. Гозмана и Д. А. Леонтьева]. — М. : Прогресс, 1990.—– 368 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 153

Опубліковано

2010-11-12

Як цитувати

[1]
Л. А. Мацко і Ж. В. Сидоренко, «ПОЗИТИВНЕ МИСЛЕННЯ ТА ЗАСОБИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО ВНЗ», Вісник ВПІ, вип. 3, с. 176–181, Листоп. 2010.

Номер

Розділ

Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.