МІСЦЕ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • І. Ю. Єпіфанова Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

розвиток, інновації, інвестиції, інноваційна діяльність, кластер

Анотація

Проаналізовано підходи до розкриття сутності інноваційної діяльності. Розглянуто інноваційну діяльність як чинник економічного зростання машинобудівних підприємств.

Біографія автора

І. Ю. Єпіфанова, Вінницький національний технічний університет

старший викладач кафедри фінансів та кредиту

Посилання

1. Карлоф Б. Вызов лидеров / Б. Карлоф, С. Седерберг ; пер. со шведского. — М. : Дело, 1996. — 352 с.
2. Салига К. С. Теорії економічного зростання підприємства / К. С. Салига // Вісник економічної науки України. — 2009. — № 2. — С. 125—129.
3. Шумпетер Й. Теория экономического развития / Й. Шумпетер ; пер. с нем. В. С. Автономова, М. С. Любского,
А. Ю. Чепуренко. — М. : Прогресс, 1982. — 456 с.
4. Харів П. С. Інноваційна діяльність підприємства та економічна оцінка інноваційних процесів / П. С. Харів. — Тер-нопіль : Економічна думка, 2003. — 326 с.
5. Кондратьев Н. Д. Проблемы экономической динамики / Н. Д. Кондратьев — М. : Экономика, 1989. — 526 с.
6. Калецкий М. Очерк теории роста социалистической экономики / М. Калецкий. — М. : Прогресс,. 1970. — 143 с.
7. Hayek F. Individualism and economic order. — Ludwig von Mises Institute, 2009. — 280 p.
8. Про інноваційну діяльність: Закон України // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 36. — 266 с.
9. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.
10. Лапко О. А. Інноваційна діяльність в системі державного регулювання / О. А. Лапко. — К. : ІЕП НАНУ,1999. — 253 с.
11. Крайнєв П. П. Інтелектуальна економіка: управління промисловою власністю : моног. / П. П. Крайнєв — К. : Кон-церн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. — 448 с.
12. Петрова І. Л. Особливості стимулювання інноваційної діяльності / І. Л. Петрова // Теоретичні та практичні аспекти інтелектуальної власності. — 2010. — № 3. — С. 10—15.
13. Андросова О. Ф. Трансфер технологій як інструмент реалізації інноваційної діяльності : моног. / О. Ф. Андросова, А. В. Череп — К. : Кондор, 2007. — 356 с.
14. Касич А. О. Стратегічні орієнтири інноваційного розвитку машинобудування України /А. О. Касич // Актуальні проблеми економіки. — 2007. — № 7. — С. 32—40.
15. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010—2020 роки в умовах глобалізаційних викликів / [Авт. -упоряд. : Г. О. Андрощук, І. Б. Жиляєв, Б. Г. Чижевський, М. М. Шевченко]. — К. : Парламентське вид-во, 2009. — 632 с.
16. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.
17. Агранов А. М. Проблемы и перспективы кластерной экономической политики: автомобильный комплекс Санкт-Петербурга и Ленинградской области / А. М. Агранов // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, тех-нологии. — 2009. — № 2. — С. 166—171.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 85

Опубліковано

2010-11-12

Як цитувати

[1]
І. Ю. Єпіфанова, «МІСЦЕ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ПІДПРИЄМСТВ», Вісник ВПІ, вип. 4, с. 45–49, Листоп. 2010.

Номер

Розділ

Економіка та менеджмент

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.