ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ЕКОЛОГОМІСТКОСТІ РОЗРОБКИ РОДОВИЩ НАФТИ І ГАЗУ

Автор(и)

  • Н. О. Гавадзин Івано-Франківський Національний технічний університет нафти і газу

Ключові слова:

екологомісткість, фактори, аналіз, розробка, нафтогазові родовища

Анотація

Розглянуто поняття та методику факторного аналізу екологомісткості під час розробки родовищ нафти і газу. Визначено вплив екодеструктивних факторів під час розробки нафтових і газових родовищ на підсумковий показник — екологомісткість, а також зміну цього підсумкового показника під впливом: платежів за забруднення та охорону атмосферного повітря; платежів за забруднення та очищення водних об’єктів; платежів за забруднення ґрунтів; платежів за розміщення відходів та поводження з ними; витрат природоохоронного спрямування та собівартості кінцевого результату. Зазначено, що методика детермінованого факторного аналізу екологомісткості розробки нафтогазових родовищ дозволяє визначити зміну цього показника під впливом визначальних щодо неї факторів.

Біографія автора

Н. О. Гавадзин, Івано-Франківський Національний технічний університет нафти і газу

аспірантка кафедри економіки підприємства

Посилання

1. Мельник Л. Г. Использование показателей эколого-экономических оценок в решении хозяйственных задач /
Л. Г. Мельник // Вісник СумДУ. Економіка. — 2007. — Т. 2, № 1. — С. 18—33.
2. Методи оцінки екологічних втрат : моног. / за ред. Л. Г. Мельник, О. І. Карінцева. — Суми, 2004. — 288 с. —
ISBN 966-680-135-3.
3. Екологічний менеджмент : навч. посіб. / [В. Ф. Семенов, О. Л. Михайлюк, Т. П. Галушкіна, Г. В. Крусір та ін.] ; за ред. В. Ф. Семенова, О. Л. Михайлюк ; М-во освіти і науки України, ОДЕУ. — К. : Центр навчальної літератури, 2004. — 407 с.
4. Юрченко Л. І. Екологія: навч. посіб. / Л. І. Юрченко ; М-во освіти і науки України. — К. : Видавничий дім «Про-фесіонал», Центр навчальної літератури, 2009. — 304 с.
5. Кожемякіна Т. В. Сталий економічний розвиток та проблема конкурентноспроможності продукції на світовому ринку [Електронний ресурс] / Т. В. Кожемякіна, А. С. Маловічко // Науковий вісник, 2005. — Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/.../143_Kozemiakina_15_6.pdf .
6. Борщук Є. М. Екологічні основи економіки : навч. посіб. / Є. М. Борщук, В. С. Загорський. — Львів : Інтелект-Захід, 2005. — 312 с.
7. Якуба М. М. Моделювання поведінки інвестора на фондовому ринку в контексті оцінки екологічних втрат [Елект-ронний ресурс] / М. М. Якуба // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України, 2005. —
Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/15_6/15_6_tyt.pdf.
8. Бутинець Ф. Ф. Економічний аналіз : навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / за ред. Ф. Ф. Бутинця. — Житомир : ПП «Рута», 2003. — 680 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 69

Опубліковано

2010-11-12

Як цитувати

[1]
Н. О. Гавадзин, «ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ЕКОЛОГОМІСТКОСТІ РОЗРОБКИ РОДОВИЩ НАФТИ І ГАЗУ», Вісник ВПІ, вип. 4, с. 78–82, Листоп. 2010.

Номер

Розділ

Економіка та менеджмент

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.