МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ КЛАСИФІКАЦІЇ З ОБРОБЛЕННЯМ ДАНИХ ЗА МЕТОДОМ РІЗНИЦЕВИХ ЗРІЗІВ

Автор(и)

  • Т. В. Мартинюк Вінницький національний технічний університет
  • М. В. Дзісь Вінницький національний технічний університет
  • А. В. Медвідь Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

імітаційне моделювання, метод різницевих зрізів, часові залежності, дискримінантні функції

Анотація

Досліджено часові залежності процесу класифікації з використанням дискримінантних функцій. Розглянуто особливості оброблення масиву елементів дискримінантних функцій за методом різницевих зрізів. Проаналізовано результати імітаційного моделювання з урахуванням розмірності масиву елементів дискримінантних функцій, а також закону їх розподілу.

Біографії авторів

Т. В. Мартинюк, Вінницький національний технічний університет

доцент кафедри лазерної та оптоелектронної техніки

М. В. Дзісь, Вінницький національний технічний університет

студент Інституту автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління

А. В. Медвідь, Вінницький національний технічний університет

студент Інституту автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління

Посилання

1. Галушкин А. И. Нейрокомпьютеры. Кн. 3: учеб. пос. для вузов / под общ. ред. А. И. Галушкина. — М. : ИПРМР, 2000. — 528 с. — ISBN 5-93108-007-4.
2. Хайкин С. Нейронные сети : полный курс/ С. Хайкин ; пер. с англ. — 2-е изд. — М. : ООО «И.Д. Вильямс», 2006. — 1104 с. — ISBN 5-8459-0890-6.
3. Осовский С. Нейронные сети для обработки информации / С. Осовский ; пер. с польск. И. Д. Рудинского. — М. : Финансы и статистика, 2004. — 344 с. — ISBN 5-279-02567-4.
4. Куссуль Е. М. Нейросетевые классификаторы для распознавания рукописных символов / Е. М. Куссуль, Л. М. Ка-саткина, В. В. Лукович // Управляющие системы и машины. — 1999. — № 4. — С. 77—86.
5. Лукович В. В. Проста згорткова нейронна мережа для розпізнавання рукописних цифр / В. В. Лукович // Оброб-лення сигналів і зображень та розпізнавання образів : праці X Всеукр. міжнар. конф., 25—29 жовтня 2010 р. — К., 2010. — С. 137—140.
6. Горелик А. А. Методы распознавания: учеб. пос. для вузов / А. А. Горелик, В. А. Скрипкин. — 3-е изд. — М. : Высш. шк., 1989 — 232 с. — ISBN 5-06-000459-7.
7. Сердобольский В. И. Дискриминантный анализ наблюдений большой размерности / В. И. Сердобольский. — Лю-берцы : ВИНИТИ, 1979. — 76 с.
8. Андерсон Т. Введение в многомерный статистический анализ / Т. Андерсон. — М. : Физмат, 1963. — 500 с.
9. Бернюков А. К. Распознавание биоэлектрических сигналов / А. К. Бернюков, Л. Т. Сушкова // Зарубежная радио-электроника. — 1996. — № 12. — С. 47—51.
10. Мартынюк Т. Б. Классификатор биоэлектрических сигналов / Т. Б. Мартынюк, А. Г. Буда, В. В. Хомюк,
А. В. Кожемяко, Л. М. Куперштейн // Искусственный интеллект. — 2010. — № 3. — С. 88—95. — ISSN 1561 – 5359.
11. Круглов В. В. Искусственные нейронные сети. Теория и практика / В. В. Круглов, В. В. Борисов. — 2-е изд. — М. : Горячая линия — Телеком, 2002. — 382 с. — ISBN 5-93517-031-0.
12. Комарцова Л. Г. Нейрокомпьютеры: учеб. пос. для вузов / Л. Г. Комарцова, А. В. Максимов — М. : изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2002. — 320 с. — ISBN 5-7038-1908-3.
13. Мартинюк Т. Б. Рекурсивні алгоритми багатооперандної обробки інформації : моногр. / Т. Б. Мартинюк. — Вінниця : УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2000. — 216 с. — ISBN 966-7199-98-3.
14. Мартинюк Т. Б. Методи та засоби паралельних перетворень векторних масивів даних : моногр. / Т. Б. Мартинюк, В. В. Хом’юк. — Вінниця : УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2005. — 203 с. — ISBN 966-641-114-8.
15. Корпорация StatSoft. Электронный учебник по математической статистике. [Электронный ресурс]. — Режим дос-тупа : http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/stdiscan.html#classification.
16. Томашевський В. М. Моделювання систем / В. М. Томашевський. — К. : видавнича гр. ВНV, 2005. — 352 c. — ISBN 966-552-120-9.
17. Кобзарь А. И. Прикладная математическая статистика. Для инженеров и научных работников / А. И. Кобзарь. — М. : ФИЗМАТЛИТ, 2006. — 816 с. — ISBN 5-9221-0707-0.
18. Сурмин Ю. П. Теория систем и системный анализ / Ю. П. Сурмин. — К. : МАУП, 2003. — 368. — ISBN 966-608-290-Х.
19. Руководство пользователя Mathcad 6.0 и Mathcad PLUS 6.0. [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.exponenta.ru/soft/mathcad/usersguide/0.asp
20. Язык программирования С# 2010 и платформа .NET 4.0; пер. с англ. — 5-е изд. — М. : ООО «И. Д. Вильямс», 2011. — 1392 с. — ISBN 978-5-8459-1682-2.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 50

Опубліковано

2010-11-12

Як цитувати

[1]
Т. В. Мартинюк, М. В. Дзісь, і А. В. Медвідь, «МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ КЛАСИФІКАЦІЇ З ОБРОБЛЕННЯМ ДАНИХ ЗА МЕТОДОМ РІЗНИЦЕВИХ ЗРІЗІВ», Вісник ВПІ, вип. 4, с. 144–150, Листоп. 2010.

Номер

Розділ

Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають