ЗНАЧЕННЯ ГУМАНІТАРНОЇ СКЛАДОВОЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МЕНЕДЖЕРІВ-ЕКОНОМІСТІВ У ВТНЗ

  • Н. З. Грозна Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Анотація

Розглянуто проблему інтеграції гуманітарного знання в процес підготовки менеджерів-економістів в технічному ВНЗ і значення гуманітарної (і зокрема культурологічної) складової у професійній підготовці фахівців цього напрямку. Визначається роль культурологічного та гуманістичного підходів у підготовці майбутніх менеджерів в сфері економіки, а також роль гуманітарної підготовки фахівців цієї сфери.

Біографія автора

Н. З. Грозна, Вінницький національний технічний університет, Вінниця
старший викладач кафедри філософії та гуманітарних наук

Посилання

1. Олійник О. Особливості гуманітарної підготовки і професійної компетентності студентів у технічному ВНЗ / О. Олійник
// Донецький вісник наукового товариства ім. Шевченка. Мовознавство. — 2009. — Т. 26. — С. 123—132.
2. Куріто О. В. Аксіологічні орієнтири філософії освіти сучасного українського соціуму / О. В. Куріто // Вісник Дон-
НУЕТ. — 2012. — № 2 (54). — 183 с.
3. Абишева А. К. О понятии «ценность» / А. К. Абишева // Вопросы философии. — 2002. — № 3. — С. 139—149.
4. Соколков Е. А. Методология культурного самоопределения формирующейся личности специалиста-гуманитария /
Е. А. Соколков, Н. Е. Буланкина // Опыт философского осмысления. — М., 2011. — 232 с.
5. Іванова Т. В. Культурологическая подготовка будущего учителя / Т. В. Іванова. — К., 2005. — 282 с.
6. Шегда А. В. Менеджмент / А. В. Шегда. — К., 2004. — 687 с.
7. Суслова О. И. Профессиональное становление студентов вузов как психолого-педагогическая проблема. [Элек-
тронный ресурс] / О. И. Суслова. — Режим доступа : http://www.sgu.ru/node/68190. — Название с экрана.
8. Денисенко Н. Принципи гуманізації освіти у процесі професійної підготовки менеджерів організацій у вищих навчаль-
них закладах [Электронный ресурс] / Н. Денисенко. — Режим доступу : http://www.social-science.com.ua/публікаці... — Назва з
екрану.
Переглядів анотації: 33 Завантажень PDF: 37
Як цитувати
[1]
Н. З. Грозна, ЗНАЧЕННЯ ГУМАНІТАРНОЇ СКЛАДОВОЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МЕНЕДЖЕРІВ-ЕКОНОМІСТІВ У ВТНЗ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 48-52, 1.
Номер
Розділ
Гуманізація і гуманітаризація технічної освіти

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.