АПРОКСИМАЦІЯ КРИТЕРІЮ ОПТИМАЛЬНОСТІ РЕЖИМІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ ПОЗИНОМОМ ТА АНАЛІЗ ЙОГО ЧУТЛИВОСТІ ДО КОЕФІЦІЄНТІВ ТРАНСФОРМАЦІЇ

  • П. Д. Лежнюк Вінницький національний технічний університет, Вінниця
  • О. Ю. Петрушенко Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Анотація

Розглянуто можливість і доцільність апроксимації залежності критерію оптимальності режиму електричних систем від коефіцієнтів трансформації трансформаторів і автотрансформаторів позиномом. Показано, що апроксимована таким чином функція, може бути використана для аналізу чутливості критерію оптимальності і формування відповідних керуючих впливів на режим електричної системи.

Біографії авторів

П. Д. Лежнюк, Вінницький національний технічний університет, Вінниця
завідувач кафедри електричних станцій та систем
О. Ю. Петрушенко, Вінницький національний технічний університет, Вінниця
аспірант кафедра електричних станцій та систем

Посилання

1. Орнов В. Г. Задачи оперативного и автоматического управления энергосистемами / В. Г. Орнов, М. А. Рабинович.
— М. : Энергоатомиздат, 1988. — 233 с.
2. Методы управления физико-техническими системами энергетики в новых условиях / [Воропай Н. И., Гамм А. З.,
Сеннова Е. В. и др.]. — Новосибирск : Наука, 1995. — 335 с.
3. Астахов Ю. Н. Применение теории подобия в задачах управления нормальными режимами электроэнергетических
систем / Ю. Н. Астахов, П. Д. Лежнюк // Изв. АН СССР. Энергетика и транспорт. — 1990. — № 5. — С. 3—11.
4. Розенвассер Е. Н. Чувствительность систем автоматического управления / Е. Н. Розенвассер, Р. М. Юсупов. — Л. :
Энергия, 1969. — 208 с.
5. Численные методы решения некорректных задач / [Тихонов А. Н., Гончарский А. В., Степанов В. В., Ягола А. Г. ].
— М. : Наука, 1990. — 232 с.
6. Лежнюк П. Д. Аналіз чутливості оптимальних рішень в складних системах критеріальним методом : моногр. /
П. Д. Лежнюк]. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. — 131 с.
7. Веников В. А. Теория подобия и моделирования / В. А. Веников. — М. : Высшая школа, 1976. — 479 с.
8. Даффин Р. Геометрическое программирование / Р. Даффин, Э. Питерсон, К. Зенер ; пер. с англ. — М. : Мир, 1972.
— 312 с.
9. Петрушенко О. Ю. Розв’язання двоїстої задачі оптимального керування нормальними режимами ЕЕС із застосу-
ванням нейро-нечіткого моделювання / О. Ю. Петрушенко, Ю. В. Петрушенко, О. О. Рубаненко // Технічна електроди-
наміка. — 2012. — № 2. — С. 36—37.
Переглядів анотації: 34 Завантажень PDF: 10
Як цитувати
[1]
П. Д. Лежнюк і О. Ю. Петрушенко, АПРОКСИМАЦІЯ КРИТЕРІЮ ОПТИМАЛЬНОСТІ РЕЖИМІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ ПОЗИНОМОМ ТА АНАЛІЗ ЙОГО ЧУТЛИВОСТІ ДО КОЕФІЦІЄНТІВ ТРАНСФОРМАЦІЇ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 91-96, 1.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.