ПРО РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ КОМБІНАТОРНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

  • Н. К. Тимофієва Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОНмолодьспорту України, Київ

Анотація

Показано, що ситуація невизначеності в комбінаторній оптимізації виникає не лише внаслідок нечіткої або неповної вхідної та поточної інформації, а і внаслідок особливої структури множини комбінаторних конфігурацій, які є аргументом цільової функції, та способу її моделювання. Запропоновано деякі підходи до розв’язання задач комбінаторної оптимізації в умовах невизначеності.

Біографія автора

Н. К. Тимофієва, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОНмолодьспорту України, Київ
провідний науковий співробітник відділу комплексних досліджень інформаційних технологій

Посилання

1. Трухаев Р. И. Динамические модели процессов принятия решений / Р. И. Трухаев, В. С. Лернер. — Кишинев :
Штиинца, 1974. — 264 с.
2. Иваненко В. И. Проблема неопределенности в задачах принятия решений / В. И. Иваненко, В. А. Лабковский. —
К. : Наукова думка, 1990. — 136 с.
3. Обработка нечеткой информации в системах принятия решений / [А. Н. Борисов, А. В. Алексеев, Г. В. Меркурьева
и др.]. — М. : Радио и связь, 1989. — 304 с.
4. Орловский С. А. Проблемы принятия решений при нечеткой исходной информации / С. А. Орловский. — М. :
Наука, 1981. — 208 с.
5. Іваненко В. І. Проблема невизначеності в теорії рішень і теорії керування / В. І. Іваненко / Автоматика–2006. Ма-
теріали XIII міжнародної конференції з автоматичного управління. Вінниця, 25—28 вересня 2006 р. — Вінниця, 2006. —
С. 38—46.
6. Мінаєв Ю. М. Р-адичні моделі невизначеності в задачах управління / Ю. М. Мінаєв, О. Ю. Філімонова,
Ю. І. Мінаєва // Системний аналіз та інформаційні технології : матер. 12-ї Міжнар. наук.-техн. конф. «SAIT 2010» Київ,
25—29 травня 2010. — К., 2010. — 289 с.
7. Зайченко Ю. П. Оптимизация инвестиционного портфеля в условиях неопределенности. Состояние, проблемы,
перспективы / Ю. П. Зайченко // Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) : матер. Першої Між-
нар. наук.-техн. конф. «Обчислювальний інтелект (ОІ-2011)». Черкаси, Україна, 10—13 травня 2011. — Черкаси, 2011.
— С. 33—34.
8. Дидук Н. Н. Прообразы пространств неопределенности. Простые подпространства / Н. Н. Дидук // Системні дос-
лідження та інформаційні технології. — 2005. — № 1. — С. 127—142.
9. Мащенко С. О. Прийняття рішень за відношенням переваги в умовах невизначеності з нечіткою множиною станів
природи / С. О. Мащенко, В. І. Моренець // XIХ Intrernational Conference «Problems of decision making under uncertainties
(PDMU-2012)». Abstracts. Mukachevo, Ukraine, April 23—27, 2012. — К., 2012. — 172 с.
10. Сявавко М. С. Математичне моделювання за умов невизначеності / М. С. Сявавко, О. М. Рибицька. — Львів :
НВФ «Українські технології», 2000. — 320 с.
11. Губарев В. Ф. Особенности и взаимосвязь задач идентификации и управления в условиях неопределенности /
В. Ф. Губарев, А. В. Гуммель, А. О. Жуков // Проблемы управления и информатики. — 2010. — № 1. — С. 50—62.
12. Харди Г. Г. Неравенства / Г. Г. Харди, Дж. Е. Литтльвуд, Г. Полиа. — М. : Гос. изд-во иностр. лит., 1948. — 456
с.
13. Тимофеева Н. К. О природе неопределенности и переменных критериях в задачах разбиения / Н. К. Тимофеева //
Проблемы управления и информатики. — 2009. — № 5. — С. 88—99.
14. Тимофієва Н. К. Самоналагоджувальні алгоритми знаходження невизначених параметрів у задачах комбінаторної
оптимізації / Н. К. Тимофієва // УСиМ. — 2009. — № 4. — С. 43—50.
Переглядів анотації: 46 Завантажень PDF: 127
Як цитувати
[1]
Н. К. Тимофієва, ПРО РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ КОМБІНАТОРНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 157-162, 1.
Номер
Розділ
Фундаментальні науки

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.