ВИКОРИСТАННЯ КОМБІНАТОРНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ОБ’ЄМНОГО КООРДИНАТНОГО КОМУТАТОРА

  • Н. К. Тимофієва Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України
Ключові слова: об’ємний координатний комутатор, елемент комутації, матриця, перестановка, комбінаторна оптимізація

Анотація

З використанням комбінаторного аналізу побудовано математичну модель об’ємного координатного комутатора, у якого за рахунок багатошарового виконання зменшено кількість елементів комутації на його поверхні. Ґрунтуючись на деяких властивостях перестановок визначено коефіцієнти зменшення цього комутатора, з урахуванням яких оптимізований варіант його конструкції залишається неблокувальним. 

Біографія автора

Н. К. Тимофієва, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України
д-р техн. наук, ст. наук. співроб., провідний науковий співробітник відділу комплексних досліджень інформаційних технологій

Посилання

1. Рейнгольд Э. Комбинаторные алгоритмы. Теория и практика : пер. с англ. / Э. Рейнгольд, Ю. Нивергельт, Н. Део. — М. : Мир, 1980. — 476 с.
2. Рыбников К. А. Введение в комбинаторный анализ / К. А. Рибников. — М. : изд-во Москов. ун-та, 1985. — 308 с.
3. Лившиц Б. С. Теория телетрафики / Б. С. Лившиц, А. П. Пшеничников, А. Д. Харкевич . — М. : Связь, 1979. — 224 с.
4. Дудко А. А. Неблокирующие коммутационные схемы / А. А. Дудко. — М. : ВЦ АН СССР, 1990. — 68 с.
5. Тимофієва Н. К. Теоретико-числові методи розв’язання задач комбінаторної оптимізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. техн. наук / Тимофієва Н. К. ; Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, Київ. — 2007. — 32 с.
6. Стенли Р. Перечислительная комбінаторика : пер. с англ. / Р. Стенли — М. : Мир, 1990.— 440 с.
7. Тимофієва Н. К. Про оптимізацію конструкції координатного комутатора / Н. К. Тимофієва // Математичні машини і системи. — 2005. — № 1.— С. 84—92.
8. Пат. UA 109757 C2. Україна. Об’ємний координатний комутатор з оптичним перемикачем / Тимофієва Н. К. ; заявл. 05.12.2014; опубл. 25.09.2015, Бюл. № 18.
9. Некрасов Д. М. Координатный коммутатор / Д. М. Некрасов, Н. К. Тимофеева ; Ин-т кибернетики им. В. М. Глуш-кова АН Украины. — К., 1993. — 23 с. — Деп. в ВИНИТИ 07.06.93, N 1550—В93.
Переглядів анотації: 52 Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2017-02-03
Як цитувати
[1]
Н. Тимофієва, ВИКОРИСТАННЯ КОМБІНАТОРНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ОБ’ЄМНОГО КООРДИНАТНОГО КОМУТАТОРА, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 65-70, Лют 2017.
Номер
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.