МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЧАСТОТНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ВОЛОГОСТІ З КОНДЕНСАТОРНОЮ ЦИЛІНДРИЧНОЮ СТРУКТУРОЮ

Автор(и)

  • В. С. Осадчук Вінницький національний технічний університет
  • О. В. Осадчук Вінницький національний технічний університет
  • О. С. Звягін Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

вологість, перетворювач вологості, конденсаторна циліндрична структура, нафтопродукт, від’ємний опір

Анотація

Розроблено математичну модель частотного перетворювача вологості нафтопродуктів, яка дозволяє визначити значення напруги або струму в будь-якій точці схеми в заданий момент часу. Отримано залежності функції перетворення та чутливості перетворювача вологості.

Біографії авторів

В. С. Осадчук, Вінницький національний технічний університет

професор кафедри електроніки

О. В. Осадчук, Вінницький національний технічний університет

завідувач кафедри радіотехніки

О. С. Звягін, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри радіотехніки

Посилання

1. Осадчук В. С. Проблеми вимірювання вологості нафтопродуктів та метод підвищення його точності / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. С. Звягін // Нові технології. Науковий вісник КУЕІТУ. — 2010. — № 1. — С. 135—139.
2. Осадчук О. В. Мікроелектронні частотні перетворювачі на основі транзисторних структур з від’ємним опором : мо-ног. / Олександр Володимирович Осадчук. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2000. — 303 с.
3. Осадчук В. С.. Реактивні властивості транзисторів і транзисторних схем : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 1999. — 275 с.
4. Патент 40284 УКРАЇНА, МКІ G 01 N 27/22. Сенсор для вимірювання вологості / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук,
О. С. Звягін (УКРАЇНА). — № 200814052; Заявл. 05.12.2008; Опубл. 25.03.2009; Бюл. № 6.
5. Патент 39894 УКРАЇНА, МКІ G 01 N 27/22. Ємнісний сенсор для вимірювання вологості / В. С. Осадчук,
О. В. Осадчук, О. С. Звягін (УКРАЇНА). — № 200814033; Заявл. 05.12.2008; Опубл. 10.03.2009; Бюл. № 5.
6. Осадчук О. В. Ємнісний сенсор для вимірювання вологості нафтопродуктів / Осадчук О. В., Звягін О. С., Євсєєва М. В. // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. — 2009. — № 2. — С. 40—43.
7. Осадчук О. В. Вологочутливий ємнісний сенсор для вимірювання вологості нафтопродуктів / Осадчук О. В., Звягін О. С., Крилик Л. В. // Вісник національного університету «Львівська політехніка». Серія : «Автоматика, вимірювання та керування». — 2010. — № 665. — С. 174—178.
8. Электрические измерения. Средства и методы измерений. : учеб. пос. для втузов / [Дьяченко К. П., Зорин Д. И., Новицкий П. В. и др.] ; под ред. Е. Г. Шрамкова. — М. : Высшая школа, 1972. — 520 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 176

Опубліковано

2010-11-12

Як цитувати

[1]
В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, і О. С. Звягін, «МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЧАСТОТНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ВОЛОГОСТІ З КОНДЕНСАТОРНОЮ ЦИЛІНДРИЧНОЮ СТРУКТУРОЮ», Вісник ВПІ, вип. 1, с. 140–146, Листоп. 2010.

Номер

Розділ

Радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >>