ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ У ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

  • В. Я. Корженко Вінницький національний технічний університет
  • М. М. Опанасюк Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: інноваційні технології, інтерактивні методи, українська мова як іноземна

Анотація

Розглянуто особливості використання інноваційних технологій у викладанні української мови студентам-іноземцям, досліджено взаємодію інноваційних технологій з традиційними формами та методами викладання дисципліни.

Біографії авторів

В. Я. Корженко, Вінницький національний технічний університет

старший вик­ладач кафедри мовознавства

М. М. Опанасюк, Вінницький національний технічний університет
виклада кафедри мовознавства

Посилання

1. Методика викладання іноземних мов у вищій школі / за ред. Ю. О. Жлуктенка. — К., 1971. — 226 с.
2. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології / І. М. Дичківська. — К. : Академвидав, 2004. — 352 с.
3. Жуков Ю. М. Диагностика и развитие компетентности в общении / Ю. М. Жуков, Л. А. Петровская, П. В. Растянников. — М., 1990. — 104 с.
4. Кашлев С. С. Технология интерактивного обучения / С. С. Кашлев. — Минск : Беларусский верасень, 2005. — 196 c.
5. Інтерактивні технології навчання / авт.-упор. І. І. Дівакова. — Тернопіль : Мандрівець, 2009. — 180 c.
6. Арутюнов А. Р. Игровые задания на уроках русского языка : книга для преподавателя / А. Р. Артюнов. — М. :
Русский язык, 1984. — 215 с.
7. Тохтар Г. І. Проблеми навчання іноземних громадян у ВНЗ України та шляхи їх вирішення / Г. І. Тохтар, А. П. Ку-лик // Сучасні технології підготовки фахівців в умовах подальшого розвитку вищої освіти України : матеріали міжнар. наук-метод. конф. — Харків : ХНАДУ, 2005. — С. 314—316.
Переглядів анотації: 133 Завантажень PDF: 394
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
В. Я. Корженко і М. М. Опанасюк, ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ У ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 152-155, Лис 2010.
Номер
Розділ
Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.