АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ НЕПОЛАДОК ЕЛЕМЕНТІВ МЕРЕЖІ ДОСТУПУ НА ЯКІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ

Автор(и)

  • С. Ф. Теленик Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  • О. І. Ролік Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  • М. В. Ясочка Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  • К. О. Голоднов Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Ключові слова:

інфраструктура інформаційних технологій, мережа доступу, якість обслуговування клієнтів, алгоритми на графах

Анотація

Розглянуто проблему визначення впливу відмов елементів мережі доступу на якість обслуговування клієнтів великих операторів інформаційно-телекомунікаційних послуг. На основі огляду існуючих рішень і аналізу структурно-технологічних і сервісно-функціональних особливостей мереж доступу запропоновано загальний підхід до розв’язання проблеми. У вигляді задач на графах спеціального вигляду формулюються моделі розповсюдження і оцінювання впливу неполадок елементів мережі на якість обслуговування клієнтів. Для розв’язання задач пропонуються декілька варіантів алгоритмів, побудованих на прийомах роботи з графами та алгебраїчному підході. Виконано експериментальне дослідження і порівняльний аналіз запропонованих алгоритмів. Наведено структуру і опис функціонування системи управління інфраструктурою інформаційних технологій, в якій реалізовані запропоновані моделі і алгоритми.

Біографії авторів

С. Ф. Теленик, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

завідувач кафедри

О. І. Ролік, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

доцент

М. В. Ясочка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

аспірант

К. О. Голоднов, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

студент

Посилання

1. SLA Management Handbook. Vol. 1. Executive Overview. Ver. 2.1. TeleManagement Forum. — 2005. — 39 p.; Vol. 2. Concepts and Principles. Release 2.5. — TeleManagement Forum. — 2005. — 218 p.; Vol. 3. Service and Technology Examples. Ver. 2.1. — TeleManagement Forum. — 2005. — 89 p.
2. Швидкий алгоритм визначення впливу неполадок елементів мереж доступу на якість обслуговування клієнтів / [С. Ф. Теленик, О. І. Ролік, М. В. Ясочка, Д. В. Малюгін] // Вісник КПІ. Обчислювальна техніка та інформаційні технології. — 2010. — № 5.
3. Определение распространения влияния неисправностей в сети доступа на качество предоставляемых сервисов / [С. Ф. Теленик, А. И. Ролик, М. М. Букасов, М. В. Ясочка] // Вісник НТУУ «КПИ». Інформатика, управління та обчис-лювальна техніка. — К. : «ВЕК+». — 2009. — № 50. — С. 164—173.
4. Пат. 5872911 США, МКИ G06F 11/34. Method and system of service impact analysis in a communications network/
M. Berg; MCI Communications corp. — № 581748; Заявлено 29.12.95; Опубл. 16.02.99. — 16 с.
5. Пат. 7092707 США, МКИ H04Q 7/20, H04B 1/38, H04B 7/00. Service impact analysis and alert handling in telecommu-nications systems / R. Lau, K. Kant, R. Khare; Telcordia Technologies, Inc., — № 10/779432; Заявлено 18.08.05; Опубл. 15.08.06. — 21 с.
6. Система управління інформаційно-телекомунікаційною системою корпоративної АСУ / [С. Ф. Теленик, О. І. Ролік, М. М. Букасов, Р. Л. Соколовський] // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка. — К. : «ВЕК+». — 2006. — № 45. — С. 112—126.
7. Управління ресурсами центрів оброблення даних / [С. Ф. Теленик, О. І. Ролік, М. М. Букасов, К. О. Крижова] // Ві-сник ЛНУ імені Івана Франка. — 2009. — № 11. — С. 103—119.
8. Теленик С.Ф. Моделі управління розподілом обмежених ресурсів в інформаційно-телекомунікаційній мережі / С. Ф. Теленик, О. І. Ролік, М. М. Букасов // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка. — К. : Екотех. — 2006. — №44. — С. 243—246.
9. Забезпечення процесів діяльності з визначеним рівнем надійності в ІТС спеціального призначення / [С. Ф. Теле¬ник, О. І. Ролік, П. І. Терещенко, М. М. Букасов] // Зб. наук. праць ВІТІ НТУУ «КПІ».— № 3.— К., 2007. —
С. 134—138.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 197

Опубліковано

2010-11-12

Як цитувати

[1]
С. Ф. Теленик, О. І. Ролік, М. В. Ясочка, і К. О. Голоднов, «АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ НЕПОЛАДОК ЕЛЕМЕНТІВ МЕРЕЖІ ДОСТУПУ НА ЯКІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ», Вісник ВПІ, вип. 3, с. 69–83, Листоп. 2010.

Номер

Розділ

Енергетика та електротехніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.