ЗВЕДЕННЯ МЕТРИК ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ НА ОСНОВІ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК

  • С. Ф. Теленик Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  • O. I. Ролік Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  • O. M. Моргаль Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  • О. С. Квітко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Ключові слова: інфраструктура інформаційних технологій, оцінювання якості сервісів, нечіткі множини, нечіткі правила, аґреґування показників якості сервісів

Анотація

Розглядається проблема оцінювання показників функціонування мереж операторів інформаційно-комунікаційних послуг. Виконано аналіз чинників впливу та існуючих рішень. Поставлено задачу аґреґування показників оцінювання якості сервісів, заданих у вигляді нечітких множин. Наведено метод побудови функції належності та нечітких правил за допомогою навчальних вибірок даних. Розроблено відповідний алгоритм навчання, який дозволяє будувати функції належності вхідних нечітких змінних і формувати нечіткі правила зведення показників оцінювання якості сервісів.

Біографії авторів

С. Ф. Теленик, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

професор кафедри автоматики та управління в технічних системах

O. I. Ролік, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
доцент кафедри автоматики та управління в технічних системах
O. M. Моргаль, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
старший викладач кафедри автоматики та управління в технічних системах
О. С. Квітко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
аспірант кафедри автоматики та управління в технічних системах

Посилання

1. Zadeh L. A. Fuzzy Sets / L. A. Zadeh // Information and Control. — 1965. — № 8.— P. 338—353.
2. Коршевнюк Л. А. Решение задачи распределения инвестиций на основе нечеткого логического вывода /
Л. А. Коршевнюк, П. И. Бидюк // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2003. — № 2. — C. 34—42.
3. SLA Management Handbook. Vol. 1. Executive Overview. Ver. 2.1. TeleManagement Forum. — 2005. — 39 p.; Vol. 2. Concepts and Principles. Release 2.5. — TeleManagement Forum. — 2005. — 218 p.; Vol. 3. Service and Technology Examples. Ver. 2.1. — TeleManagement Forum. — 2005. — 89 p.
4. Система управління інформаційно-телекомунікаційною системою корпоративної АСУ / [С. Ф. Теленик, О. І. Ролік, М. М. Букасов, Р. Л. Соколовський] // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка. — К. : «ВЕК+». — 2006. — № 45. — С. 112—126.
5. Теленик С. Ф. Моделі управління розподілом обмежених ресурсів в інформаційно-телекомунікаційній мережі /
С. Ф. Теленик, О. І. Ролік, М. М. Букасов // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка. — К. : Екотех. — 2006. — № 44. — С. 243—246.
6. Boutaba R. Cyber Planner: A comprehensive toolkit for network service providers / R. Boutaba, J. Xiao, J. Aib — IEEE, 2008. — P. 382—386.
7. Automated Availability Management Driven by Business Policies / [Cai Z., Chen Y., Kumar V., Milojicic D., and other]// 10th IFIP/IEEE Symposium on Integrated Management (IM). — 2007. — P. 264—273.
8. Catanis I. An Introduction to the cognitive concept as a cost-effective method for network performance management /
I. Catanis // Wireless Communications and Networking Conference, IEEE. — 2008. — P. 3197—3201.
9. Framework for IP performance metrics / [Paxson V., Almes G., Mahdavy J., Mathis M.] // RFC 2330, Informational. — May. 1998.
10. Mahdavy J. IPPM metrics for measuring connectivity / J. Mahdavy, V. Paxson // RFC 2678/ Proposed Standard. —
September. 1999.
11. On the stability of adaptive service management / [Bergnum K., Burgess M., Jonassen T. M., Fagernes S.] // Transactions on Network and Service Management. — 2006. — Vol. 2. — № 1. — P. 13—21.
12. Utility computing SLA management based upon business objectives / [Buco M. J., Chang R. N., Luan L. Z., and other] // IBM Systems Journal. — 2004. — Vol. 43. — № 1. — P. 159—178.
13. Коршевнюк Л. А. Решение задачи распределения инвестиций между альтернативными проектами / Л. А. Кор-шевнюк, П. И. Бидюк // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. — Випуск 17. — Київ, 2002. — С. 26—33.
14. Коршевнюк Л. О. Система нечіткого логічного виводу із зваженою істинністю / Л. О. Коршевнюк, М. Ю. Мінін // Единое информационное пространство ‘2004 : сборник докладов II-й Международной научно-практической конференции. — Днепропетровск: ИПК ИнКомЦентра УГХТУ, 2004. — C. 114—117.
15. Метод формування логічного висновку із залученням експертного комітету / [С. Ф. Теленик, П. І. Бідюк,
Л. О. Коршевнюк, В. С. Хмелюк] // Проблеми програмування. — 2008. — № 4. — С. 73—83.
16. Mamdani E. H. Applications of fuzzy logic to approximate reasoning using linguistic synthesis / E. H. Mamdani // IEEE Transanctions on Computers. — 1977. — V. 26, No. 12. — P. 1182—1191.
17. Sugeno M. An introductory survey of fuzzy control / M. Sugeno // Information Sciences. — No 36, 1985. — P. 59—83.
Переглядів анотації: 36 Завантажень PDF: 90
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
С. Ф. Теленик, РолікO. I., МоргальO. M., і О. С. Квітко, ЗВЕДЕННЯ МЕТРИК ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ НА ОСНОВІ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 112-123, Лис 2010.
Номер
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.