ДВОКАНАЛЬНИЙ АНАЛІЗАТОР ВОЛОГОСТІ ГАЗУ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЙОГО СТАТИЧНИХ МЕТРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Автор(и)

  • Й. Й. Білинський Вінницький національний технічний університет
  • О. С. Городецька Вінницький національний технічний університет
  • В. В. Онушко ДП «Укрметртестстандарт»
  • Б. П. Книш Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

статичні метрологічні характеристики, відносна вологість, водяна пара, сухий газ, тиск, температура, показник поглинання, коефіцієнт пропускання, логарифмічний підсилювач, питомий молярний показник поглинання, густина, похибка

Анотація

Запропоновано інфрачервоний двоканальний аналізатор вологості газу з використанням оберненого зв’язку, отримано функцію перетворення, статичні метрологічні характеристики, а саме: номінальну функцію перетворення, абсолютну та відносну похибки нелінійності, абсолютні мультиплікативну та адитивну похибки.

Біографії авторів

Й. Й. Білинський, Вінницький національний технічний університет

завідувач кафедри електроніки

О. С. Городецька, Вінницький національний технічний університет

доцент кафедри телекомунікаційних систем і телебачення

В. В. Онушко, ДП «Укрметртестстандарт»

заступник начальника відділу

Б. П. Книш, Вінницький національний технічний університет

студент

Посилання

1. Пеклер В. В. Состояние и перспективы развития гигрометров и средств их метрологического обеспечения /
В. В. Пеклер, Г. М. Мамонтов // Датчики и системы. — 2006. — № 1. — С. 33—38.
2. Селезнев С. В. Анализ методов и средств измерения влажности и точек росы природного газа / С. В. Селезнев // Геология, бурение, разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений : научно-техн. сб. — 2005. — № 2. — С. 10—22.
3. Мухитдинов М. Оптические методы и устройства контроля влажности / М. Мухитдинов, Э. С. Мусаев. — М. : Энергоатомиздат, 1986. — 96 с.
4. ГОСТ 20060-83. Газы горючие природные. Методы определения содержания водяных паров и точки росы влаги.
5. Вимірювання витрат та кількості газу : довідник / [М. П. Андріїшин, С. О. Канєвський, О. М. Карпаш та ін.]. — Івано-Франківськ : ПП «Сімик», 2004. — 160 с.
6. Білинський Й. Й. Модель перенесення випромінювання в середовищі вологого газу та визначення його відносної во-логості / Й. Й. Білинський, В. В. Онушко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2010. — № 5. — С. 18—22.
7. Білинський Й. Й. Математична модель аналізатора вологості природного газу [Електронний ресурс] /
Й. Й. Білинський, В. В. Онушко // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. — 2010. — № 4. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-jornals/VNTU/2010-4/uk.htm.
8. Білинський Й. Й. Підвищення чутливості аналізатора вологості газу / Й. Й. Білинський, О. С. Городецька,
В. В. Онушко // Методи та прилади контролю якості. — 2010. — № 25. — С. 51—54.
9. Орнатский П. П. Автоматические измерения и приборы / П. П. Орнатский. — К. : Вища школа, 1980. — 560 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 99

Опубліковано

2010-11-12

Як цитувати

[1]
Й. Й. Білинський, О. С. Городецька, В. В. Онушко, і Б. П. Книш, «ДВОКАНАЛЬНИЙ АНАЛІЗАТОР ВОЛОГОСТІ ГАЗУ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЙОГО СТАТИЧНИХ МЕТРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК», Вісник ВПІ, вип. 3, с. 222–228, Листоп. 2010.

Номер

Розділ

Радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >>