ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗМІН У СТРУКТУРІ ПЕРСОНАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • С. Г. Дубова Вінницький соціально-економічний інститут ВНЗ Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»
Ключові слова: організаційно-економічне забезпечення, структура персоналу, конкурентоспроможність підприємств, інформаційне забезпечення

Анотація

Застосовано системний підхід та запропоновано організаційно-економічне забезпечення впровадження змін у структурі персоналу промислових підприємств, яке включає фінансове планування, кадрове забезпечення менеджменту персоналу, розроблення програми вдосконалення структури персоналу, узгодженої з загальною стратегією підвищення конкурентоспроможності підприємства, та інформаційне забезпечення.

Біографія автора

С. Г. Дубова, Вінницький соціально-економічний інститут ВНЗ Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»
завідувач кафедри менеджменту та адміністрування

Посилання

1. Дмитренко Г. А. Стратегический кадровый менеджмент : учеб. пос. / Г. А. Дмитренко, В. М. Колпаков. — Изд. 2-е — К. : МАУП, 2005. — 752 с.
2. Грішнова О. Конкурентоспроможність персоналу підприємства: критерії визначення та показники вимірювання / О. Грішнова, О. Шпирко // Україна: аспекти праці. — 2004. — № 3. — С. 3—5.
3. Сумін В. А. Структура і засоби взаємодії персоналу управління / Валентин Олександрович Сумін // Наукові праці Донецького державного технічного університету. — Серія: економічна. — Донецьк : Дон НТУ, 2006. — Випуск 103-1. — С. 193—204.
4. Дубова С. Г. Застосування інформаційних технологій в управлінні персоналом підприємства / С. Г. Дубова // Про-гресивні інформаційні технології в науці і освіті : міжвуз. наук.-практ. конф., 4—5 жовтня 2007 р. : зб. наук. пр. — Вінниця : ВСЕІ Університету «Україна», 2007. — С. 221—225.
Переглядів анотації: 90 Завантажень PDF: 104
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
С. Г. Дубова, ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗМІН У СТРУКТУРІ ПЕРСОНАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, с. 67-70, Лис 2010.
Номер
Розділ
Економіка та менеджмент

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.