РАДІОВИМІРЮВАЛЬНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ МАГНІТНОГО ПОЛЯ НА ОСНОВІ СЕНСОРА ХОЛЛА

  • В. С. Осадчук Вінницький національний технічний університет
  • О. В. Осадчук Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: радіовимірювальний перетворювач, частотний магнітний перетворювач

Анотація

Показано можливість прямого перетворення індукції магнітного поля в частоту на основі гібридної інтегральної схеми автогенератора, який складається з біполярного та польового транзистора і сенсора Холла. Отримано аналітичні залежності функції перетворення і рівняння чутливості. Теоретичні та експериментальні дослідження показали, що чутливість перетворювача складає 1,0...1,55 кГц/мТ.

Біографії авторів

В. С. Осадчук, Вінницький національний технічний університет
професор кафедри електроніки
О. В. Осадчук, Вінницький національний технічний університет
завідувач кафедри радіотехніки

Посилання

1. Балтес Г. П. Интегральные полупроводниковые датчики магнитного поля / Г. П. Балтес, Р. С. Попович // ТИИЭР. — 1986. — Т. 74, № 8. — С. 60—90.
2. Мікроелектронні сенсори фізичних величин / за ред. З. Ю. Готри. В 3 томах. — Львів : Ліга-Прес, 2003.
Т. 2. — 2003. — 595 с.
3. Осадчук О. В. Мікроелектронні частотні перетворювачі на основі транзисторних структур з від’ємним опором. — Вінниця : УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2000. — 303 с.
4. Осадчук В. С. Реактивні властивості транзисторів і транзисторних схем / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук. — Вінниця : «УНІВЕРСУМ–Вінниця», 1999. — 275 с.
5. Осадчук О. В. Мікроелектронний частотний магнітний перетворювач з активним індуктивним елементом /
О. В. Осадчук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Автоматика, вимірювання та керування. — 2001. — № 420. — С. 66—72.
6. Каяцкас А. А. Основы радиоэлектроники / А. А. Каяцкас. — М. : Высшая школа, 1988. — 464 с.
7. Электрические измерения / Под редакцией Е. Г. Шрамкова. — М. : Высшая школа, 1972. — 518 с.
Переглядів анотації: 165 Завантажень PDF: 93
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
В. С. Осадчук і О. В. Осадчук, РАДІОВИМІРЮВАЛЬНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ МАГНІТНОГО ПОЛЯ НА ОСНОВІ СЕНСОРА ХОЛЛА, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, с. 179-182, Лис 2010.
Номер
Розділ
Радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

1 2 > >>