ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ КУЛЬОВОГО МЛИНА РУДОЮ ЗА ПАРАМЕТРАМИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ РУЙНУВАННЯ МАТЕРІАЛУ

Автор(и)

  • В. О. Кондратець Кіровоградський національний технічний університет
  • М. О. Карчевська Кіровоградський національний технічний університет

Ключові слова:

кульовий млин, молольні тіла, завантаження, ідентифікація, стержньовий перетворювач, енергетична ефективність, об’єм руди

Анотація

Подано результати теоретичних досліджень і запропоновано алгоритм ідентифікації завантаження кульового млина рудою за параметрами енергетичної ефективності руйнування матеріалу.

Біографії авторів

В. О. Кондратець, Кіровоградський національний технічний університет

професор

М. О. Карчевська, Кіровоградський національний технічний університет

аспірантка

Посилання

1. Бонч-Бруевич А. М. Бесконтактные элементы самонастраивающихся систем / А. М. Бонч-Бруевич, В. Л. Быков,
П. И. Чинаев. — М. : Машиностроение, 1967. — 292 с.
2. Измельчение. Энергетика и технология : учеб. пос. для вузов / [Г. Г. Пивняк, Л. А. Вайсберг, В. И. Кириченко и др.]. — М. : изд. дом «Руда и металлы», 2007. — 296 с.
3. Кондратець В. О. Моделювання розподілу крупного твердого з метою ідентифікації завантаження кульових млинів /
В. О. Кондратець, М. О. Карчевська // Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту : матеріали міжнар. наук. конф., 18—22 травня 2009 р., Євпаторія. — Т. 1. — Херсон : ХНТУ, 2009. — С. 68—70.
4. Кондратець В. О. Теоретичне дослідження усталених і перехідних режимів роботи куль та футерівки в млинах /
В. О. Кондратець, О. М. Рева, М. О. Карчевська // Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобу-дування, автоматизація : зб. наук. праць КНТУ. — 2008. — № 21. — С. 187—196.
5. Кондратець В. О. Дослідження руху молольних тіл і пульпи в барабані кульового млина з метою ідентифікації за-вантаження / В. О. Кондратець, М. О. Карчевська // Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобу-дування, автоматизація : зб. наук. праць КНТУ. — 2009. — № 22. — С. 29—35.
6. Андреев С. Е. Дробление, измельчение и грохочение полезных ископаемых / С. Е. Андреев, В. В. Зверевич,
В. А. Перов. — М. : Недра, 1966. — 396 с.
7. Маляров П. В. Основы интенсификации процессов рудоподготовки : моног. / П. В. Маляров — Ростов-на-Дону : ООО «Ростиздат», 2004. — 320 с.
8. Патент на корисну модель 45414 Україна, МПК В02С 25/00. Спосіб ідентифікації завантаження кульового млина рудою / В. О. Кондратець, М. О. Карчевська (Україна); заявник та патентовласник Кіровоградський нац. техн. ун-т. —
№ u 200905505; заявл. 01.05.2009; опубл. 10.11.2009, Бюл. № 21.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 121

Опубліковано

2010-11-12

Як цитувати

[1]
В. О. Кондратець і М. О. Карчевська, «ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ КУЛЬОВОГО МЛИНА РУДОЮ ЗА ПАРАМЕТРАМИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ РУЙНУВАННЯ МАТЕРІАЛУ», Вісник ВПІ, вип. 5, с. 9–13, Листоп. 2010.

Номер

Розділ

Автоматика та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.