Досягнення часткової інваріантності відкритого знизу гідростатичного перетворювача до впливу збурюючих факторів

Автор(и)

  • В. О. Кондратець Кіровоградський національний технічний університет, Кіровоград
  • А. М. Мацуй Кіровоградський національний технічний університет, Кіровоград

Ключові слова:

інваріантність, гідростатичний перетворювач, збурюючі фактори, похибка

Анотація

Викладено результати теоретичних досліджень, спрямованих на зменшення впливу збурюючих факторів на показання відкритого знизу гідростатичного перетворювача. Доведено, що можливо повністю виключити залежність показань гідростатичного перетворювача від стану повітря в ньому, зміни атмосферного тиску, температури навколишнього середовища і густини пульпи. Досягнута часткова інваріантність перетворювача до збурюючих факторів забезпечує високу точність ідентифікації рівня і тиску пульпи.

Біографії авторів

В. О. Кондратець, Кіровоградський національний технічний університет, Кіровоград

канд. техн. наук, професор, професор кафедри автоматизації виробничих процесів

А. М. Мацуй, Кіровоградський національний технічний університет, Кіровоград

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри автоматизації виробничих процесів

Посилання

1. Кондратець В. О. Ідентифікація співвідношення руда/вода в процесі подрібнення пісків класифікатора / В. О. Кон-
дратець, А. М. Мацуй // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2009. — № 3. — С. 8—12.
2. Кондратець В. О. Теоретичне дослідження відкритого гідростатичного перетворювача параметрів рідких середо-
вищ / В. О. Кондратець, А. М. Мацуй // Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування,
автоматизація : зб. наук. праць КНТУ. — 2008. — № 21. — С. 49—54.
3. Кондратець В. О. Теоретичне дослідження впливу збурень на показання відкритого знизу гідростатичного перетво-
рювача / В. О. Кондратець, А. М. Мацуй // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2012. — № 6. — С. 21—25.
4. Метеорология и климатология : учебн. пос. / [Таранков В. И., Косарев В. П., Матвеев С. М., Ащеулов Д. И.]. —
Воронеж : Воронеж. гос. лесотехн. акад., 2003. — 171с.
5. Полякова Л. С. Метеорология и климатология : учебн. пос. / Л. С. Полякова, Д. В. Кашарин. — Новочеркасск :
НГМА, 2004. — 107 с.
6. Менский Б. М. Принцип инвариантности в автоматическом регулировании и управлении / Б. М. Менский. — М. :
Машиностроение, 1972. — 248 с.
7. Пат. 87374 Україна, МПК G 01 F 23/00. Спосіб вимірювання рівня рідких середовищ з хвильовими коливаннями
/ Кондратець В. О., Мацуй А. М. ; заявник і патентовласник Кіровоградський національний технічний університет. —
№ 200712196; заявл. 05.11.07; опубл. 10.07.09, Бюл. № 13.
8. Пат. 62133 Україна, МПК G 01 L 7/00. Спосіб вимірювання тиску рідких середовищ з хвильовими коливаннями /
Кондратець В. О., Мацуй А. М. ; заявник і патентовласник Кіровоградський національний технічний університет. —
№ u201101692 ; заявл. 14.02.11 ; опубл. 10.08.11, Бюл. № 15.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 111

Опубліковано

2015-03-26

Як цитувати

[1]
В. О. Кондратець і А. М. Мацуй, «Досягнення часткової інваріантності відкритого знизу гідростатичного перетворювача до впливу збурюючих факторів», Вісник ВПІ, вип. 2, с. 9–15, Берез. 2015.

Номер

Розділ

Автоматика та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.