КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЧАСТКУ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ СТАРОГО СТРІЧКОВОГО ФУНДАМЕНТУ У СКЛАДІ НОВОГО ПІСЛЯ ПІДСИЛЕННЯ ПАЛЯМИ

  • І. В. Маєвська Вінницький національний технічний університет
  • В. О. Попов Вінницький національний технічний університет
  • Н. В. Блащук Вінницький національний технічний університет
  • K. O. Чорноскутова ТОВ «С-ТЕЛ»
Ключові слова: стрічковий фундамент мілкого закладання, підсилення палями, ростверк, система паля-ростверк-основа

Анотація

Виконано комплексний аналіз факторів, які впливають на несучу здатність системи паля–ростверк–основа для стрічкових фундаментів мілкого закладання, підсилених палями. За результатами кореляційного аналізу з елементами математичного моделювання отримано функціональну залежність частки несучої здатності наявного стрічкового фундаменту мілкого закладання у складі підсиленого.

Біографії авторів

І. В. Маєвська, Вінницький національний технічний університет
доцент
В. О. Попов, Вінницький національний технічний університет
доцент
Н. В. Блащук, Вінницький національний технічний університет
асистент
K. O. Чорноскутова, ТОВ «С-ТЕЛ»
інженер-проектувальник

Посилання

1. Підсилення фундаментів будівель та споруд, побудованих на лесових ґрунтах, буроін’єкційними палями : ВБН В.2.1-1-97 / Українська державна корпорація по виконанню монтажних і спеціальних будівельних робіт. — [Чинний від 01-05-1998]. — К. : 1997. — 42 с. — (Відомчі будівельні норми України).
2. Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій і основ промислових будинків та споруд : ДБН В.3.1-1-2002 / Державний комітет України з будівництва і архітектури. — [Чинний від 01-07-2003]. — К. : 2003. — 82 с. — (Національні стандарти України).
3. Бартоломей А. А. Расчет осадок ленточных фундаментов / А. А. Бартоломей, И. М. Омельчак, Б. С. Юшков. — М. : Стройиздат, 1994. — 377 с. — ISBN 5-274-01174-8.
4. Голубков В. Н. Материалы полевых исследований совместной деформации свайных фундаментов и их оснований / В. Н. Голубков. — Одесса : ОИСИ, 1966. — 138 с.
5. Никитенко М. И. Исследование работы свайных фундаментов с низкими ростверками / М. И. Никитенко, В. А. Сернов, Д. Л. Щербицкий, Н. С. Балаш // Будівельні конструкції. — 2004. — Т. 1, № 61. — С. 420—425.
6. Маєвська І. В. Результати модельних досліджень стрічкових фундаментів мілкого закладання, що підсилюються палями / І. В. Маєвська, Н. В. Блащук // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві : наук.-техн. зб. — 2009. — № 2. — С. 64—69.
7. Гутер Р. С. Элементы численного анализа и математической обработки результатов опыта / Р. С. Гутер, Б. В. Ов-чинский. — М. : Физматгиз, 1962. — 356 с.
8. Румшинский Л. З. Математическая обработка результатов эксперимента. Справочное руководство / Л. З. Румшин-ский. — М. : Наука, 1971. — 192 с.
9. Чкалова О. Н. Основы научных исследований / О. Н. Чкалова. — Киев : Вища школа, 1978. — 120 с.
Переглядів анотації: 33 Завантажень PDF: 12
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
Номер
Розділ
Будівництво

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.