МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ СИСТЕМИ ОСНОВА–ФУНДАМЕНТ–СПОРУДА ЗА ПІДСИЛЕННЯ СТОВПЧАСТИХ ФУНДАМЕНТІВ СУЦІЛЬНОЮ ФУНДАМЕНТНОЮ ПЛИТОЮ

  • О. В. Войцеховський Вінницький національний технічний університет
  • І. В. Маєвська Вінницький національний технічний університет
  • І. Р. Сазонова ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», Київ
  • І. В. Ковальчук ТОВ «Гервін проект», Вінниця
Ключові слова: піддатлива основа, фундаменти, перерозподіл навантажень, жорсткість

Анотація

Проаналізовано вплив піддатливості основи та просторової жорсткості надфундаментних конструкцій на перерозподіл навантажень між фундаментами виробничої три- чотириповерхової будівлі з каркасною конструктивною схемою, який дозволяє оцінити коректність підсилення фундаментів підведенням суцільної фундаментної плити в рівні підлоги першого поверху. Підсилення викликане збільшенням навантаження під час реконструкції.

Дані про авторів

О. В. Войцеховський, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент кафедри будівництва, міського господарства та архітектури;

І. В. Маєвська, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент кафедри будівництва, міського господарства та архітектури

І. Р. Сазонова, ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», Київ

старший науковий співробітник відділу надійності конструкцій будівель і споруд

І. В. Ковальчук, ТОВ «Гервін проект», Вінниця

 старший науковий співробітник

Посилання

1. Коновалов П. А. Основания и фундаменты реконструируемых зданий / П. А. Коновалов. — 4-е. изд., перераб. и доп. — М. : Стройиздат, 2000. — 308 с.
2. Маєвська І. В. Оптимізація плитних фундаментів за витратами матеріалів / І. В. Маєвська, Н. В. Блащук, Г. В. Маєвський // Основи та фундаменти : міжвідомчий науково-технічний збірник / К. : КНУБА. — 2015. — Вип. 37.— С. 352—362.
3. Основи та фундаменти будівель та споруд. Основні положення проектування : ДБН В.2.1-10-2009. — [Чинні від 2011-07-01]. — К. : Мінрегіонбуд України, 2011. — 55 с. — (Державні будівельні норми України).
Опубліковано
2017-06-23
Як цитувати
Войцеховський, О., Маєвська, І., Сазонова, І., & Ковальчук, І. (2017). МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ СИСТЕМИ ОСНОВА–ФУНДАМЕНТ–СПОРУДА ЗА ПІДСИЛЕННЯ СТОВПЧАСТИХ ФУНДАМЕНТІВ СУЦІЛЬНОЮ ФУНДАМЕНТНОЮ ПЛИТОЮ. Вісник Вінницького політехнічного інституту, (3), 24-31. Retrieved із https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2084
Номер
Розділ
Будівництво