ВПЛИВ КУТІВ ВСТАНОВЛЕННЯ КЕРОВАНИХ КОЛІС НА ВИТРАТУ ПАЛИВА АВТОМОБІЛЯ

  • О. Л. Добровольський Вінницький національний технічний університет
  • Б. В. Злиденний Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: автомобіль, шина, сходження, розвал, паливно-економічна характеристика, витрата палива, опір коченню, швидкість руху, маса автомобіля

Анотація

Проведено експериментальні дослідження впливу кутів встановлення керованих коліс на витрату палива автомобіля. Визначено взаємовплив досліджуваних параметрів на опір коченню автомобіля, а відповідно, і його паливно-екомічну характеристику.

Біографії авторів

О. Л. Добровольський, Вінницький національний технічний університет
асистент кафедри автомобілів та транспортного менеджменту
Б. В. Злиденний, Вінницький національний технічний університет
студент Інституту машинобудування та транспорту

Посилання

1. Говорущенко Н. Я. Техническая эксплуатация автомобилей / Н. Я. Говорущенко. — Харьков : Вища школа, 1984. — 312 с.
2. Говорущенко Н. Я. Техническая кибернетика транспорта : учеб. пос. / Н. Я. Говорущенко, В. Н. Варфоломеев. — Харьков : ХГАДТУ, 2001. — 271 с.
3. Говорущенко Н. Я. Системотехника транспорта (на примере автомобильного транспорта). [В 2-х Ч]. Ч. 1 /
Н. Я. Говорущенко, А. Н. Туренко. — Харьков : Изд-во ХГАДТУ. — 1998. — 255 с.
4. Говорущенко Н. Я. Алгоритм оценки топливной экономичности транспортных машин по удельным показателям / Н. Я. Говорущенко, С. И. Кривошапов // Девета научно-техническа конференция с международно участие «Транспорт, екология — устойчиво развитие» (15—17 май 2003). — Болгария, Варна : Технически университет, 2003. — С. 188—194.
5. Говорущенко Н. Я. Новая методика нормирования расхода топлива транспортных машин (метод четырех КПД) / Н. Я. Говорущенко, С. И. Кривошапов // Автомобильный транспорт : сб. научн. тр. — Харьков : ХНАДУ, 2004. — № 15 — С. 31—34.
6. Говорущенко Н. Я. Методика нормирования расхода топлива и выбросов / Н. Я. Говорущенко, С. И. Кривошапов // Транспорт, экология — устойчивое развитие : XIV научно-техническая конф. : сб. докл. — Болгария, Варна : ТУ, 2008.
7. Техническая эксплуатация автомобилей : учебн. для вузов / [Е. С. Кузнецов, В. П. Веронов, А. П. Болдин и др.] ; под ред. Е. С. Кузнецова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Транспорт, 1991. — 413 с.
Переглядів анотації: 39 Завантажень PDF: 55
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
О. Л. Добровольський і Б. В. Злиденний, ВПЛИВ КУТІВ ВСТАНОВЛЕННЯ КЕРОВАНИХ КОЛІС НА ВИТРАТУ ПАЛИВА АВТОМОБІЛЯ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 151-153, Лис 2010.
Номер
Розділ
Машинобудування і транспорт

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.