МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ДІЙ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ В РЕЖИМНОМУ ТРЕНАЖЕРІ

  • В. М., Сулейманов Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  • В. О. Комар Вінницький національний технічний університет
  • Надеран Реза Фірми «Таван»
Ключові слова: навчання оперативно-диспетчерського персоналу, тренажер персоналу, якість тренування

Анотація

Запропоновано метод оцінювання дій диспетчерського персоналу під час тренувань, який ґрунтується на використанні інтегрального показника якості тренувань. Інтегральний показник дозволяє комплексно оцінити дії диспетчера з урахуванням надійності електропостачання, якості електроенергії і економічності режимів ЕЕС.

Біографії авторів

В. М., Сулейманов, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
професор кафедри електричних мереж і систем
В. О. Комар, Вінницький національний технічний університет
доцент кафедри електричних станцій і систем
Надеран Реза, Фірми «Таван»
директор

Посилання

1. Дьяков А. Ф. Проблемы надежности и безопасности энергоснабжения в условиях либерализации и дерегулирования в электроэнергетике // Энергетик. — 2005. — № 8. — С. 2—8.
2. Правила оптового ринку електричної енергії України / Затверджено Постановою НКРЕ від 12.09.2003 № 921
3. Магид С. И. Нормативно-технические требования и современная реализация тренажеров для обеспечения на-дежности оперативного персонала электроэнергетических объектов / С. И. Магид, И. Ш. Загретдинов, М. Ю. Львов,
С. В. Мищеряков, Л. П. Музыка, Е. Н. Архипова // Оперативное управление в электроэнергетике. Подготовка персонала и поддержание его квалификации. — 2006. — № 4. — С. 30—43.
4. Комар В. А. Тренажер персонала оперативнго управления режимом электроэнергетической системы как элемент Smart Grid-технологий/ В. А. Комар, А. Б. Бурыкин, Надеран Реза // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. — № 3. — 2011. — Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/VNTU/2011_3/2011-3_ru.files/ru/11voksgt_ru.pdf
5. Самойлов В. Д. Модельное конструирование компьютерных приложений / В. Д. Самойлов — К. : Наукова думка, 2007. — 193 с.
6. Сулейманов В. Н. Моделирование интегрального показателя качества тренировки диспетчерского персонала /
В. Н. Сулейманов, В. А. Комар, Надеран Реза // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка. Технічні науки. — 2011. — Вип. 116.— С. 32—34.
Переглядів анотації: 89 Завантажень PDF: 88
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
В. М. Сулейманов, В. О. Комар, і Н. Реза, МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ДІЙ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ В РЕЖИМНОМУ ТРЕНАЖЕРІ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 106-109, Лис 2010.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.