МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДА ТРН-АД З FUZZY-РЕГУЛЮВАННЯМ ЗА УТОЧНЕНОЮ МОДЕЛЛЮ

  • В. Б. Клепіков Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
  • Є. Ф. Банєв Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Ключові слова: ескалатор метрополітена, fuzzу-регулятор, тиристорний регулятор напруги, асинхронний двигун, втрати в асинхронному двигуні

Анотація

Розглянуто fuzzy-керування електроприводом ескалатора метрополітену системи ТРН-АД, яке забезпечує зниження струму, що споживається, у режимах недовантаження асинхронного двигуна.

Біографії авторів

В. Б. Клепіков, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
завідувач кафедри
Є. Ф. Банєв, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
аспірант

Посилання

1. Клепиков В. Б. О роли электропривода в решении проблемы энергоресурсосбережения в Украине / В. Б. Клепиков, В. Ю. Розов // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». — 2008. —
№ 30.— С. 18—21.
2. Энергетический аудит на ГП «Харьковский метрополитен». Отчет по третьему этапу работ. Инв. № 99-УЭ-3.
3. Соколов М. М. Электрооборудование общепромышленных механизмов : учеб. для студентов высш. техн. учебн. заведений / М. М. Соколов — 3-е изд., перераб и доп. — М. : «Энергия», 1976 — 488 с., ил.
4. Клепиков В. Б. К выбору типа энергоресурсосберегающего электропривода эскалатора метрополитена / В. Б. Клепи-ков, В. И. Колотило, Е. Ф. Банев, В. П. Филиппович // Весник НТУ «ХПИ». — 2008. — С. 486—488.
5. Андрющенко О. А. Требования к асинхронному электродвигателю и тиристорному преобразователю в электроп-риводе ТПН-АД / О. А. Андрющенко // Електромашинобудування та електрообладнання : респ. міжвід. наук.-техн. зб. — 1998. Вип. 50.
6. Энергосберегающий асинхронный электропривод : учеб. пос. для студ. высш. учеб. заведений / И. Я. Браславский, З. Ш. Ишматов, В. Н. Поляков ; под ред. И. Я. Браславского. — М. : Издательский центр «Академия», 2004. — 256 с.
7. Петров Л. П. Оптимизация коэффициента мощности асинхронных электроприводов с тиристорными преобразова-телями напржения / Л. П. Петров, В. И. Капинос, И. В. Халамиренко // Межвуз. сб. тр. № 55. — М. : Моск. энерг. ин-т, 1985. — С. 52—60.
Переглядів анотації: 70 Завантажень PDF: 187
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
В. Б. Клепіков і Є. Ф. Банєв, МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДА ТРН-АД З FUZZY-РЕГУЛЮВАННЯМ ЗА УТОЧНЕНОЮ МОДЕЛЛЮ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 126-129, Лис 2010.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.