АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ГІДРОІМПУЛЬСНИХ ВІБРОРОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ

  • Р. Д. Іскович-Лотоцький Вінницький національний технічний університет
  • Я. В. Іванчук Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: віброударне навантаження, гідропривод, клапан-пульсатор

Анотація

Показано, що для полегшення розвантажувальних робіт, скорочення часу простою автомобілів-самоскидів і поліпшення умов праці найдоцільніше застосовувати перспективне змінне навісне гідравлічне устаткування, яке характеризується простотою конструкції, компактністю, високою енергоємністю, широким діапазоном регуляції робочих параметрів і можливістю роботи в автоматизованому режимі.

Біографії авторів

Р. Д. Іскович-Лотоцький, Вінницький національний технічний університет
завідувач кафедри
Я. В. Іванчук, Вінницький національний технічний університет
доцент

Посилання

1. Пат. 9583 Україна, МПК F 15 B 15/26. Вібраційний гідроциліндр / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Я. В. Іванчук —
№ u 200504193; заявл. 04. 05. 2005; опубл. 30. 08. 05, Бюл. № 11.
2. Іскович-Лотоцький Р. Д. Застосування вібраційного гідроімпульсного приводу в сільськогосподарському вироб-ництві / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Я. В. Іванчук // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. Серія: Технічні науки. — Вінниця, 2006. — № 1. — С. 178—181.
3. Пат. 22795 Україна, МПК B 65 G 67/32. Вібраційний високочастотний пристрій для для розвантаження і очищення кузовів автомобілів-самоскидів / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Р. Р. Обертюх, Я. В. Іванчук — № u200613724; заявл. 25.12.2006; опубл. 25.04.2007, Бюл. № 5.
4. Іскович-Лотоцький Р. Д. Розробка та дослідження гідроімпульсного привода вібророзвантажувача автомобіля-самоскида / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Я. В. Іванчук // Всеукраїнський науково-технічний журнал : промислова гідравліка і пневматика. — Вінниця, 2008. — № 1(19). — С. 96—99.
5. Гидропривод сваепогружающих и грунтоуплотняющих машин / М. Е. Іванов, И. Б. Матвеев, Р. Д. Искович-Лотоцкий и др. — М. : Машиностроение, 1977. — 174 с.
6. Искович-Лотоцкий Р. Д. Разработка, теоретическое и экспериментальное исследование новой конструкции вибро-пресс-молота для прессования деталей из материала на основе карбида кремния : дис… канд.. тех.. наук: 05. 03. 05 / Иско-вич-Лотоцкий Ростислав Дмитриевич. — М., 1974. — 213 с.
Переглядів анотації: 95 Завантажень PDF: 97
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
Р. Д. Іскович-Лотоцький і Я. В. Іванчук, АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ГІДРОІМПУЛЬСНИХ ВІБРОРОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 228-231, Лис 2010.
Номер
Розділ
Машинобудування і транспорт

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)