МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ СПРЯЖЕНОГО ТЕПЛООБМІНУ В УСТАНОВЦІ ДЛЯ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ

Автор(и)

  • Р. Д. Іскович-Лотоцький Вінницький національний технічний університет
  • Я. В. Іванчук Вінницький національний технічний університет
  • Я. П. Веселовський Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

моделювання, метод скінченних об’ємів, температура, розподіл, теплообмінник

Анотація

Описано практичне застосування програмного комплексу FlowVision 3.09.05 для дослідження теплообмінних процесів під час розробки та вибору раціональних параметрів теплообмінних апаратів камери охолодження піролізної установки для утилізації відходів. У цьому програмному комплексі методом скінченних об’ємів розраховано розподіл температури певних зон і площин теплообмінного апарата і камери охолодження піролізної установки для утилізації відходів, що дозволило оцінити енергоефективність розробленої конструкції теплообмінного апарата і камери охолодження піролізної установки для утилізації відходів.

Біографії авторів

Р. Д. Іскович-Лотоцький, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри галузевого машинобудування

Я. В. Іванчук, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри галузевого машинобудування

Я. П. Веселовський, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри галузевого машинобудування

Посилання

1. Застосування гібридного моделювання при розробці установок для утилізації відходів / [Р. Д. Іскович-Лотоцький, Я. В. Іванчук, Д. В. Тесовський, Я. П. Веселовський] // Технологічні комплекси : науковий журнал. — 2012. — № 1, 2 (5, 6). — С. 122—126.
2. Моделирование отрывных течений в программном комплексе FlowVision-HPC / С. В. Жлуктов, А. А. Аксенов,
С. А. Харченко, и др.] // Вычислительные методы и программирование. — 2010. — Т. 11, № 2, — C. 76—87.
3. Установка для утилизации отходов / [Р. Д. Искович-Лотоцкий, Я. В. Иванчук, Д. В. Повстенюк, О. Н. Данилюк] // Мир техники и технологий. — 2007. — № 12 (73). — С. 36—37.
4. Пат. 23991 Україна, МПК F 23 G 5/00. Установка для утилізації відходів / Р. Д. Іскович-Лотоцький, П. В. Повстенюк, М. І. Шматалюк, О. М. Данилюк. — № u 200702015; заявл. 26. 02. 2007; опубл. 11. 06. 2007, Бюл. № 8.
5. Пат. 32098 Україна, МПК F 23 G 5/00. Установка для утилізації відходів / Р.Д. Іскович-Лотоцький, В. І. Повстенюк, М. І. Шматалюк, О. М. Данилюк. — № u 200711073; заявл. 08. 10. 2007; опубл. 12. 05. 2008, Бюл. № 9.
6. Установка для утилізації медичних відходів з відбором тепла та охолодженням / [Р. Д. Іскович-Лотоцький, Я. В. Іванчук, В. І. Повстенюк, Г. В. та ін.] // Збірник наукових праць ВНАУ. — 2011. — № 7. — С. 98—103. — (Технічні науки).
7. FlowVіsion : Инженерные программы. Программный комплекс FlowVision [Електронний ресурс] / Компания ТЕСИС . — Режим доступу : https://tesis.com.ru/software/flowvision/. — Назва з екрана.
8. Система моделирования движения жидкости и газа Flow Vision. Версия 2.2. : руководство пользователя. — М. : Тесис, 2005. — 304 с.
9. Wilcox D. C. Turbulence modeling for CFD / D. C. Wilcox // DCW Industries, Inc. — 1994. — 460 p.
10. Ландау Л. Д. Гидродинамика / Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. — Изд. 4-е, стереот. — М. : Наука, 1988. — 736 с. — (Теоретическая физика). — Т. VI.
11. Литвинцев К. Ю. Особенности использования конечно-объемного, дискретно-ординатного и диффузионного приближения для уравнения радиационного теплопереноса / К. Ю. Литвинцев // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М. Ф. Решетнева. — 2008. — Вып. 4 (21). — С. 44—47.
12. Исследование процессов в теплообменнике-утилизаторе теплоты отработанных газов дизельной когенерационной установки транспортного средства методами компьютерной гидрогазодинамики // [А. В. Жаров, А. А. Павлов,
В. С. Фавстов, Р. В. Горшков] / Фундаментальные исследования. — 2013. — № 10—15. — С. 3321—3327.
13. Іскович-Лотоцький Р. Д. Моделювання робочих процесів в піролізній установці для утилізації відходів /
Р. Д. Іскович-Лотоцький, Я. В. Іванчук, Я. П. Веселовський // Східно-європейський журнал передових технологій. — 2015. — Т. 1, № 8(79). — С. 11—20.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 121

Опубліковано

2016-07-12

Як цитувати

[1]
Р. Д. Іскович-Лотоцький, Я. В. Іванчук, і Я. П. Веселовський, «МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ СПРЯЖЕНОГО ТЕПЛООБМІНУ В УСТАНОВЦІ ДЛЯ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ», Вісник ВПІ, вип. 3, с. 51–57, Лип. 2016.

Номер

Розділ

Енергетика та електротехніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають