ОПТИЧНИЙ ЧАСТОТНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ НА ОСНОВІ СОНЯЧНОЇ БАТАРЕЇ ТА ТРАНЗИСТОРНИХ СТРУКТУР З ВІД’ЄМНИМ ОПОРОМ

  • В. С. Осадчук Вінницький національний технічний університет
  • О. В. Осадчук Вінницький національний технічний університет
  • О. М. Ільченко Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: сонячна батарея, транзисторна структура з від’ємним опором, автогенератор, функція перетворення, оптичне випромінювання

Анотація

Показана можливість перетворення потужності оптичного випромінювання в частотний вихідний сигнал на основі автогенераторного пристрою, який складається з біполярного та двозатворного МДН-транзисторів, і в якому фоточутливим елементом є сонячна батарея. Отримано аналітичні залежності для функції перетворення та рівняння чутливості

Біографії авторів

В. С. Осадчук, Вінницький національний технічний університет
професор
О. В. Осадчук, Вінницький національний технічний університет
аспірантка
О. М. Ільченко, Вінницький національний технічний університет
завідувач кафедри радіотехніки

Посилання

1. Шалимов Ю. Н. Современная альтернативная энергетика с точки зрения экономики и экологии / [Ю. Н. Шалимов, А. Л. Гусев, Г. А. Мхиторян та ін.] // Альтернативная энергетика и экология. — 2010. — № 10. — С. 114—139.
2. Осадчук В. С. Сучасний оптичний частотний перетворювач на основі сонячної батареї в системі передачі інформації на відстань / Осадчук В. С., Осадчук О. В., Ільченко О. М. / Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та при-ладобудування : матеріали V Міжнар. наук.-техн. конф. — Вінниця : ВНТУ, 2011. — С. 64—65.
3. Ільченко О. М. Система вимірювання потужності оптичного випромінювання на основі частотних перетворювачів з від’ємним опором / Ільченко О. М., Савчук Б. С. / Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке : материалы XV Междунар. молодежного форума : Сб. материалов форума. — Т. 2. — Харьков : ХНУРЭ, 2011. –—С. 95—96.
4. Осадчук В. С. Вимірювання оптичної потужності з можливістю передачі інформації на відстань / [В. С. Осадчук,
О. В. Осадчук, О. М. Ільченко, Б. С. Савчук] // Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації : тези доп. III Міжнар. наук.-практ. конф. — Вінниця : ВНТУ, 2011. — С. 196—197.
5. Ільченко О. М. Радіовимірювальний мікроелектронний перетворювач густини оптичної потужності на основі со-нячної батареї / О. М. Ільченко, Б. С. Савчук // Сучасні проблеми радіотехніки та телекомунікацій «РТ—2011» : матеріали 7-ї міжнар. молодіжної наук.-техн. конф. — Севастополь : СевНТУ, 2011. — 73 с.
Переглядів анотації: 181 Завантажень PDF: 81
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, і О. М. Ільченко, ОПТИЧНИЙ ЧАСТОТНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ НА ОСНОВІ СОНЯЧНОЇ БАТАРЕЇ ТА ТРАНЗИСТОРНИХ СТРУКТУР З ВІД’ЄМНИМ ОПОРОМ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 251-257, Лис 2010.
Номер
Розділ
Радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

1 2 > >>