ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ У ПЕДВУЗАХ УКРАЇНИ 40–50-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ: ІСТОРІЯ, ДОСВІД, УРОКИ

Автор(и)

  • О. А. Лавріненко Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України

Ключові слова:

педагогічна майстерність, професійна майстерність, система підготовки вчительських кадрів, історія, досвід, уроки

Анотація

На основі історико-педагогічного аналізу наукових джерел здійснено ретроспективу розвитку педагогічної майстерності в провідних ВНЗ України 40–50 років ХХ століття, визначено сутність, зміст та основні складові професійної майстерності майбутніх учителів, проаналізовані творчі інноваційні підходи до системи підготовки вчительських кадрів розглядуваного періоду.

Біографія автора

О. А. Лавріненко, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України

співробітник відділу теорії та історії педагогічної майстерності

Посилання

1. Варченко О. М. Про привчання учнів до самостійного викладу думок у навчанні з рідної мови / О. М. Варченко // Наук. зап. — Умань : Вид–во Уман. держ. учительського ін–ту, 1947. — 148 с.
2. Історія держави і права України : [у 2-х т.] ; за ред. В. Я. Тація, А. Й. Рогожина. — Т. 2. / кол. авт. : В. Д. Гончаренко, А. Й. Рогожин, О. Д. Святоцький та ін. — К. : Видав. Дім «Ін Юре», 2000. — 580 с.
3. Народна освіта і педагогічна наука в Українській РСР (1919—1967) ; за ред. А. Г. Бондар. — К. : Рад. школа, 1967. — 483 с.
4. Потемкин В. П. О дальнейшем улучшении учебно-воспитательной работы в школе / В. П. Потемкин // Начальная школа. — 1945. — № 7—8. — С. 12—17.
5. Рєзнік Я. Б. Формалізм у навчанні та способи його усунення / Я. Б. Рєзнік // Рад. школа. — 1945. — № 1—2. —
С. 22—25.
6. Смолінський С. М. Деякі питання підготовки радянського педагога середньої школи. Виховання професійних рис радянського педагога / С. М. Смолінський // Наук. зап. — Львів, 1948. — Т. ІІ. — 199 с.
7. Смолінський С. М. Спроба методики виховання та зміцнення дисципліни в школі. Вивчення та узагальнення досвіду кращих учителів радянської школи / С. М. Смолінський // Наук. зап. — Львів : Вільна Україна, 1946. — Т. І. —
Вип. І. — 124 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 78

Опубліковано

2010-11-12

Як цитувати

[1]
О. А. Лавріненко, «ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ У ПЕДВУЗАХ УКРАЇНИ 40–50-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ: ІСТОРІЯ, ДОСВІД, УРОКИ», Вісник ВПІ, вип. 6, с. 119–125, Листоп. 2010.

Номер

Розділ

Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.